2018-07-09 09:00Nyheter

Framtidens vård - Så kan vi öka tillgängligheten inom vården.

null

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. I internationella jämförelser håller svensk vård hög kvalitet i medicinska resultat. Däremot uppvisas sämre resultat i kontinuitet, patientdelaktighet och tillgänglighet. Med en stärkt primärvård vill regeringen skapa en modern hälso- och sjukvård, som med hjälp av e-hälsa ska sätta individen i centrum och öka tillgängligheten.

Niklas Eklöf, tf chef för enheten Strategi och samordning på eHälsomyndigheten menar att vi nu träder in i en ny era av digitala möjligheter.

"Det kommer vara stor skillnad på digital tillgänglighet och fysisk tillgänglighet", säger Niklas Eklöf.

Gustaf Leijonhufvud, läkare och styrelseledamot i Aurora Innovation, anger två viktiga faktorer för att snabbare kunna ge rätt vård och öka tillgängligheten;

"Digitaliseringen i form av teknik är en viktig faktor. Men hur och att vi inom vården arbetar med den nya tekniken är avgörande", menar Gustaf Leijonhufvud

Capio i Västra Hamnen i Malmö har gjort en fantastisk digital tillgänglighetsresa. De har gått från 65 till 98 procent tillgänglighet på bara några månader. Tack vare utbildning och stöd i användandet av Aurora teleQ, en digital plattform för patientkontakt har Marit Bengtson, verksamhetschef på Capio Västra Hamnen tillsammans med sina kollegor lyckats vända den nedåtgående trenden i tillgängligheten.

"Jag ser en stor vinning i att vi kan använda ett system med en ärendevy för flera kanaler. Att sedan kunna koppla ihop detta system med ett anamnesverktyg som patienten själv fyller i höjer kvalitén på vårdmötena", menar Marit Bengtson.

Aurora Innovation jobbar ständigt med att utveckla tillgänglighetslösningar efter vården och patientens behov. I höst lanserar vi kanalväxling i Aurora teleQ, vår digitala plattform för patientkontakt. Det gör det möjligt att gå från röstsamtal till videosamtal med bara några klick. Det är en av de satsningar som vi gör för att hjälpa hälso- och sjukvård öka sin tillgänglighet och sätta patienten i centrum.

Se filmen om framtidens vård där Niklas Eklöf, Gustaf Leijonhufvud och Marit Bengtson berättar mer om e-hälsa och digitalisering av hälso- och sjukvården.

För frågor vänligen kontakta:

Petra Månsson, Marketing Manager Aurora Innovation
Mail: petra.mansson@aurorainnovation.com
Tel: 0722 371 501


Om Aurora Innovation AB

Aurora Innovations vision är att skapa en mer tillgänglig värld. Vi arbetar utifrån värderingar samarbete, mod och enkelhet. Målet med vår verksamhet är att fortsätta utveckla marknadsledande och samhällsnyttiga produkter av hög kvalitet främst för hälso- och sjukvården. Aurora Innovation grundades 1996 i Uppsala, Sverige. Idag har vi en omsättning på cirka 80 miljoner. Vi har ca 70 anställda som arbetar inom utveckling, sälj, marknad och customer success på våra kontor i Sverige, Finland, Nederländerna, Spanien och Portugal. Vi har cirka 2 500 molnbaserade installationer hos våra kunder runt om i Europa och arbetar aktivt med att bredda vår marknad. Vi utvecklar huvudsakligen två produkter: Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt som hjälper hälso- och sjukvården kommunicera med patienter på deras villkor med hög tillgänglighet. Den digitala plattformen kan byggas med flera olika moduler, telefoni, chatt, video och sms, samlade i ett och samma gränssnitt. Aurora spondi är appen som tar hand om samtalen när du inte kan svara. Med vår företagslösning har du mobila svarsgrupper med gemensam uppföljning. Du kan även spela in samtal och koppla ihop telefonin, oavsett om ni har olika operatörer eller sitter på utspridda platser. Våra produkter är molnbaserade, webbaserade och växeloberoende.