Förvärv av Fröjds Motor

Leif Augustsson, Sven-Olof Fröjd, Karin King, Dan Jonsson. Foto: Lenny Wilsson