2015-04-30 13:04Pressmeddelande

Stabilt resultat och satsning på hälsa och förbättrad läkemedelsanvändning märks i att Apoteksgruppen toppar EES-användningen!.

null

Delårsrapporten för Q1 visar en ökad omsättning med 4,8 %. Försäljningen av särskilt dyra läkemedel har ökat kraftigt under perioden vilket medfört en minskad bruttovinst. Den ojämna fördelningen av försäljning av dyra läkemedel mellan apotek i kombination med en mycket låg ersättning samt obefintlig returrätt drabbar småföretagare inom apoteksbranschen särskilt hårt.

Att öka användningen av det elektroniska expertstödet, EES, som syftar till att undvika felaktig läkemedelsanvändning hos kunder, är ett viktigt hållbarhetsmål och Apoteksgruppen toppar listan när det gäller EES-användningen bland alla apotekskedjorna.

I början av året öppnade ett nytt apotek i Bua och det kommer att följas av fler nyetableringar som tillsammans med en användarvänlig och mobilanpassad e-handelstjänst kommer att öka Apoteksgruppens serviceutbud. I maj lanseras också en ny barnserie inom det egna varumärket Elw, där samtliga produkter är märkta med Svanen och Astma- och Allergiförbundets symbol Svalan.

”Omsättningsökningen på handelsvaror med 4 %, sker till stor del på egna miljömärkta märkesvaror och konceptet ”Hälsokällan”. Detta liksom e-handeln som lanseras i maj samt nyöppnade apotek är viktiga investeringar för den entreprenörsdrivna apotekskedjan” säger Eva-Britt Gustafsson, vd på Apoteksgruppen.

Genom ett samarbete med arbetsförmedlingen kommer ett 20-tal av våra apotek att erbjuda nyanlända apotekare som ännu inte fått sin svenska legitimation möjlighet till praktik. Detta ger dom bättre förutsättningar att få sin svenska legitimation och därmed möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden snabbare.

Bokslutskommunikén för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, som avser Serviceorganisationen finns i sin helhet som pdf-dokument att läsa och ladda ner här.

För mer information kontakta:

Tommy Wahlberg, Ekonomi, tommy.wahlberg@apoteksgruppen.se, tfn: 072-228 80 43

Eva-Britt Gustafsson, Vd, eva-britt.gustafsson, tfn: 070-548 29 44


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT