2015-08-14 15:36Pressmeddelande

Ökad omsättning på Apoteksgruppens apotek, men sjunkande lönsamhet på grund av dyra läkemedel

null

Vid utgången av andra kvartalet hade Apoteksgruppen 166 anslutna apotek som ägs och drivs av egenföretagare. Delårsrapporten för Apoteksgruppen, visar en ökad omsättning för apoteken med 3,9 %. Trots det minskar apotekens rörelsemarginal från 3,6 % till 2,8 %. Det beror huvudsakligen på den ökade försäljningen av dyra läkemedel, som i den statliga ersättningsmodellen ger en väldigt låg rörelsemarginal.

I juni lanserades en mobilanpassad lösning för e-handel av receptförskrivna läkemedel som kommer att kompletteras med övriga apoteksvaror i november.

I augusti startades ett samarbete med Svenska FN-förbundets projekt Flicka i en kampanj under temat Hej Snippan! Förutom att samla in pengar till projektet syftar kampanjen till att stärka kvinnors hälsa och visa på den kompetens som finns på kedjans apotek även inom det här området.

”Försäljningen av dyra läkemedel kan uppgå till så mycket som 30 % av omsättningen för enskilda apotek, den låga lönsamheten för denna grupp drabbar framför allt små apotek i form av sjunkande resultat och likviditet”, kommenterar Eva-Britt Gustafsson, VD för Apoteksgruppen.

Proforma resultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen1

Mkr Jan–jun
   2015
Jan–jun
   2014
Omsättning 1 769,11 702,7
Bruttovinst458,6466,2
Personalkostnader-206,4-204,6
Övriga rörelsekostnader-163,3-162,0
Av -och nedskrivningar-39,4-39,1
Rörelseresultat 49,560,5
Rörelsemarginal (EBIT)2,8 %3,6 %

1Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek i gruppen ingick i en koncern

En viktig del i Apoteksgruppens hållbarhetsarbete är att förbättra läkemedelsanvändningen bland annat med hjälp av ett elektroniskt IT-stöd, EES. Här ligger kedjan i topp av alla aktörer trots sin marknadsandel på 10 %. Utvecklingen av egna varumärken som är märkta med Svanen och Svalan är också en högt prioriterad aktivitet.

”Kampanjen Hej Snippan! syftar till att avdramatisera frågor kring underlivsbesvär och lyfta fram våra medarbetares kompetens samt stödja projektet Flicka ”, säger Eva-Britt Gustafsson

Delårsrapport för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet som PDF-dokument att läsa och ladda ner här

För mer information om Apoteksgruppen kontakta:

Tommy Wahlberg, Ekonomichef, 072-228 80 43 alt. tommy.wahlberg@apoteksgruppen.se

Eva-Britt Gustafsson, vd, 070-548 29 44 alt. eva-britt.gustafsson@apoteksgruppen.se


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT