2014-05-12 12:38Pressmeddelande

Nya ledamöter i Apoteksgruppens styrelse, med erfarenhet av apoteksverksamhet och marknadsföring

null

Vid Apoteksgruppens årsstämma visar ett proformaresultat för de 162 anslutna apoteken en ökning av antalet receptkunder med 1 % och en fortsatt bra lönsamhet med ett rörelseresultat på 5,0 % för perioden januari-mars 2014.

Samtidigt valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

Annema Paus, är en känd profil inom apoteksvärlden med bred erfarenhet av apoteksverksamhet genom ledande befattningar inom Apoteket AB,som VD för Apoteket Farmaci och medlem av koncernledningen i 12 år. Hon började sin karriär inom läkemedelsindustrin och har under de senaste åren haft en rad styrelseuppdrag, bl.a inom Institutet för Hälso-och sjukvårdsekonomi IHE och AB
Solom, Sollentuna kommun.

Satish Sen, driver egen konsultverksamhet. Han har en bred erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på bl.a Unilever, Kronfågel, Swebus Express. Satish har erfarenhet av styrelsearbete i Indiska Magnasinet och Newbody och är lärare vid StyrelseAkademin.

”Apoteksgruppen erbjuder en spännande utmaning även i styrelserummet. Det gäller att se till att våra kunder, apoteksägarna samt vår updragsgivare blir nöjda. Vi är glada över att på det här sättet vara med och utveckla bolaget”, säger de nya ledamöterna.

Annema och Satish ersätter de tidigare styrelseledamötena Ann-Christine Nykvist och Jan Forsberg.Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT