2017-11-28 11:22Pressmeddelande

Ny ägare till Apoteksgruppen

Euroapotheca köper statens innehav i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Köpet av holdingbolaget gäller i huvudsak serviceorganisationen och en procent av ägandet i varje enskilt apotek. Apoteksgruppen består av 185 entreprenörsdrivna apotek och 4 shopar utan receptexpedition.

Vi får genom Euroapotheca en ny ansvarsfull ägare för att fortsätta utveckla våra uppskattade apotek i hela Sverige. I och med samgåendet skapas nya förutsättningar för bästa möjliga service och produkter för kedjans kunder och medarbetare runtom i landet, säger Tony Johansson, vd för Apoteksgruppen. 

Euroapotheca är en stor dagligvarukedja som har apoteksverksamhet i Baltikum och delar av centrala Östeuropa (Litauen, Lettland, Estland och Polen) med ca 450 apotek och 3 000 anställda. Euroapotheca bildades 1998 och har sedan starten haft en stabil tillväxt och är i dag den största aktören i de baltiska länderna. Med förvärvet av Apoteksgruppen vill man påbörja en viktig etablering även i Skandinavien och blir en av Europas största apotekskedjor. 

Utöver avtalet om att förvärva AGHAB har Eurohapotheca även undertecknat ett avtal om att förvärva 156 av Apoteksgruppens privata apotek. Euroapotheca kommer att fortsätta stödja de 30 apotek som efter transaktionen fortsätter att vara verksamma som franchisetagare i Apoteksgruppen. 

Regeringens beslut offentliggjordes med ett pressmeddelande från Näringsdepartementet och går att läsa här. Köpet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Länk till Euroapothecas hemsida når du här.

För ytterligare information, kontakta: Maria Mårfält, kommunikationschef Apoteksgruppen, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 070–233 48 08


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT