2016-02-22 14:31Pressmeddelande

Nu öppnar vi upp för en ny attityd till klimakteriet

null

Fyra av tio svenskar har en negativ syn på en naturlig period i kvinnans liv - klimakteriet. En av fyra har dessutom någon gång använt nedlåtande ord såsom klimakterietant eller klimakteriekossa. Detta visar en färsk undersökning genomförd av Novus, på uppdrag av Apoteksgruppen, som nu höjer rösten för kvinnors hälsa och lyfter klimakteriet som ett ämne vi behöver prata mer öppet om.

Apoteksgruppen går nu ut på sina 170 apotek, spridda över hela landet, med kampanjen Hej klimakteriet! och tar därmed ett steg mot en öppnare attityd till just klimakteriet, en period i kvinnans liv som oftast infaller mellan 45 och 58 års ålder. Apoteksgruppen har som mål att sänka tröskeln för kvinnor att prata om och be om råd för lindring av eventuella besvär.

– Med detta initiativ vill vi lyfta och avdramatisera klimakteriet och förmedla att det är en helt naturlig period i livet som vi bör prata mer om. Inte sällan får vi känslan av att våra kunder drar sig för att prata om just klimakteriet. Vi välkomnar alla till att be om råd och på så vis ofta kunna få lindring för eventuella besvär, säger Erica Lindgren, leg apotekare, apoteksägare inom Apoteksgruppen.

Drygt en av fyra kvinnor våndas eller känner sig obekväma inför en kommande klimakterieperiod. Så kallade vallningar, att mycket snabbt bli väldigt varm, toppar listan över besvär svenska kvinnor oroar sig mest för. Andra effekter man oroar sig för är minskad sexlust, torra slemhinnor, och förlorad kvinnlighet. Endast 9 procent tror att deras liv kommer att ändras till det bättre i samband med klimakteriet. Undersökningen visar också att kvinnor väljer att prata om klimakteriet med en gynekolog (62 procent) framför en vän (26 procent).

– Det är dags att prata mer öppet om klimakteriet och avdramatisera denna mycket naturliga period som så många svenska kvinnor bävar inför. Vi tror att vi genom att öka kunskapen om klimakteriet och öppna upp för samtal kan bidra till ett ökat välmående. I vissa delar av världen upplever man inte klimakteriebesvär på samma sätt som här, kanske har det med en mer positiv syn på klimakteriet och ålder att göra, säger Maria Mårfält, Marknads- och kommunikationschef Apoteksgruppen.

För att testa dina kunskaper och förhoppningsvis lära dig något nytt kopplat till klimakteriet, gå in på: apoteksgruppen.se/klimakteriekollen. I samband med kampanjperioden 18 februari – 13 april kommer boken ”Hej klimakteriet – lite vallningar har väl ingen dött av” att säljas på Apoteksgruppens apotek.

Undersökningens resultat i korthet:

 • Fyra av tio har en negativ syn på klimakteriet
 • En av fyra kvinnor (26 %) som är mitt i eller har genomgått klimakteriet tyckte det var en jobbig tid
 • En av fyra har använt orden ”klimakteriekossa”, ”klimakterietant” eller liknande
 • Åtta av tio oroas över att drabbas av så kallade vallningar
 • Stora skillnader mellan män och kvinnor då det gäller tankar kring svettningar/vallningar/värmeväxling (25 % kvinnor jmf män 6 %).
 • En av fyra kvinnor våndas eller känner sig obekväma inför kommande klimakterieperiod
 • Majoriteten svarar att den mest positiva aspekten med klimakteriet är att kvinnor slipper få mens
 • Endast en av tio kvinnor tror att deras liv kommer att förändras till det bättre i samband med klimakteriet
 • Tre av fyra anser sig ha god kunskap om det kvinnliga klimakteriet

De kvinnor som är mitt i eller ej genomgått klimakteriet anser att:

 • Sju av tio vet att det finns behandlingar som kan lindra eventuella klimakteriebesvär
 • Drygt sju av tio kan tänka sig behandling av klimakteriebesvär
 • Drygt hälften kan tänka sig en behandling för att förebygga klimakteriebesvär
 • Hälften kan tänka sig läkemedel som behandling

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Apoteksgruppen med syftet att se vad allmänheten har för kunskap om, och attityder till klimakteriet. Totalt genomfördes 1713 intervjuer under perioden 18 – 28 december 2015.


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT