2013-02-15 13:04Pressmeddelande

Lokala apoteksägare inom Apoteksgruppen ökar sin vinst under 2012, trots tuffa förutsättningar inom apoteksbranschen.

Lokala apoteksföretagare i samverkan visar sig vara rätt medicin. För 2012 uppvisar de 157 apoteken inom Apoteksgruppen ett klart förbättrat resultat. Rörelseresultatet uppgick till 5,0 % (4,2 %) för gruppens apotek totalt. Kunderna fortsätter att komma till oss i samma utsträckning som tidigare. Omsättningen har dock minskat något, vilket framförallt beror på att medelpriset på förskrivna läkemedel gått ned.

-Trots en ökad konkurrens har vi behållit de kunder som hämtar ut sina läkemedel hos oss, konstaterar Eva-Britt Gustafsson VD för Apoteksgruppen.

Kedjans resultat (157 apotek), period jan-dec.


(Mkr) 
20122011
Omsättning
3 388,0
3 493,4
Bruttovinst
866,7
844,0
Personalkostnader
-387,0
-382,0
Övriga rörelsekostnader
 -310,2
-313,7
Rörelseresultat      
169,5
148,3


Viktiga händelser

  • Apoteksgruppen utvecklar en ny söktjänst som gör det enkelt för kunderna att se om deras läkemedel, eller annan önskad vara, finns i lager på det lokala apoteket.
  • Apoteksgruppens egna varumärken har kompletterats med varugruppen vitaminer och mineraler.
  • Apoteksgruppen Nära har etablerats i Mönsterås och på Gotland. 
  • Fyra nya apotek har anslutits och Apoteksgruppen omfattar nu totalt 157 apotek.
  • Under året har en ny distributionslösning för receptfria läkemedel och handelsvaror upphandlats
  • Apoteksgruppens kundklubb Poängen fortsätter att växa och har nu ca 280 000 medlemmar.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding lämnade den 15:e februari bokslutskommuniké för 2012.

 (Mkr)
2012*
2011*
Omsättning
173,7
163,2
Rörelseresultat
-11,5-72,6
Resultat före skatt
3,2-48,0

*resultatet avser kvarvarande verksamhet. Kvarvarande verksamhet är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare och som utgör den långsiktiga organisationen.

Bokslutskommuniké för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet i pdf-dokument att läsa och ladda ner på http://www.apoteksgruppen.se/om_oss/apoteksgruppen/finansiell_information/

För ytterligare information kontakta:

Eva-Britt Gustafsson, VD, 070-548 29 44

Tommy Wahlberg, Ekonomichef, 072-228 80 43


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT