2017-03-08 06:00Pressmeddelande

Hos Apoteksgruppen är 41 % av småföretagarna kvinnor (två av dem är Trifa och Erica)

Enligt SCB:s senaste statistik utgjorde kvinnor bara 22 procent av företagarna i aktiebolag. Därför är vi på Apoteksgruppen extra stolta att en dag som denna kunna säga att vi arbetar i en organisation där hela 41 procent av apoteksägarna är kvinnor. Med andra ord nästan dubbelt så mycket som rikssnittet.

– Vi är förstås stolta över vår relativt höga andel kvinnliga företagare och är övertygade om att mångfald i alla dess former är bra för utvecklingen av vår verksamhet, säger Apoteksgruppens VD Tony Johansson.

Det är kvinnor i alla åldrar och med olika bakgrunder som och driver apotek inom kedjan.En sak har de gemensamt: Alla har de vågat satsa för att förverkliga sina idéer. Att det kan vara kämpigt att kombinera rollen som småbarnsförälder och småföretagare vittnar många om, men det finns också många fördelar.

– Det är korta beslutsvägar och man har stor möjlighet att påverka, säger apoteksägaren Trifa Ismail. Jag vill uppmuntra alla som har en dröm om att driva eget att våga, för du kommer att klara av det.

– Det är vansinnigt roligt att arbeta med alla processer i ett företag, från det allra minsta delmomentet till de stora affärsstrategierna, säger Erica Lindgren, som är delägare i sju apotek spridda över västra Götaland. Det viktigaste är att hitta människor att omge sig med som har kompetenser som kompletterar ens egna. Själv har jag fantastiska medarbetare och en mycket affärskompetent styrelse!

För ytterligare information, kontakta:

Maria Mårfält, kommunikationschef Apoteksgruppen, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 0702/33 48 08.

Trifa Ismail, apoteksägare på Apoteksgruppen i Årsta, Uppsala, trifa.ismail@apoteksgruppen.se, 0700/ 68 13 68.

 Erica Lindgren, apoteksägare Apoteksgruppen i Fristad, Götene, Lidköping, Skara, Vårgårda & Ulricehamn erica.lindgren@apoteksgruppen.se, 0706/91 06 40


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT