2016-10-27 18:18Pressmeddelande

God tillväxt och fler kunder till Apoteksgruppens apotek

null

Under perioden januari – september 2016 ökade omsättningen på de anslutna apoteken med 4,0 % i jämförelse med motsvarande period 2015, en ökning som huvudsakligen förklaras av fler kunder i apoteken. Även rörelseresultatet (EBIT) ökade under motsvarande period med 2,4 %.

– Det är glädjande att den främsta orsaken till ökningen är att vi har fler kunder i våra apotek jämfört med samma period 2015, säger Tony Johansson, vd för Apoteksgruppen.

– Under det fjärde kvartalet kommer vi att lansera ett helt nytt butikskoncept på några pilotapotek i kedjan och planerar för en större lansering under 2017, så vi tror på en fortsatt god tillväxt för vår apotekskedja fortsätter Tony Johansson.

Fjolårets kampanj ”Hej Snippan! En kampanj för livet och underlivet” har vunnit Svenska Designpriset 2016 i kategorin ”Årets reklam print”. Apoteksgruppen gläds över att Hej Snippan får den uppmärksamhet som kampanjen förtjänar, något som också motiveringen till priset tagit fasta på: "För att tabun kring en angelägen fråga förvandlas till förståelse och kunskap".

– Apoteksgruppen är bäst i apoteksbranschen på användning av expertstödet EES, vilket är mycket glädjande då det är något vi arbetar aktivt med. EES- användningen på apotek har lyfts i flera media, bl.a. SVT Nyheter, som en möjlighet för att förbättra läkemedelsanvändningen. Bakom inslagen ligger e-Hälsomyndigheten som på sin hemsida också uppmanar kunder att be apoteken att använda EES.

– I oktober samlades 16 förväntansfulla apotekschefer, från Jokkmokk i norr till Svalöv i söder, för att starta upp första delen i sitt Chefsprogram. Programmet löper under 1 år. Chefsprogrammet är startskottet på vår stora satsning på Apoteksgruppen Akademi.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–sep
2016
Jan–sep
2015
Omsättning 2 752,1 2 647,4
Bruttovinst 701,6 686,5
Personalkostnader -305,5 -296,8
Övriga rörelsekostnader -260,2 -246,4
Av -och nedskrivningar -47,7 -57,2
Rörelseresultat 88,2 86,1
Rörelsemarginal (EBIT) 3,2 % 3,3 %

*Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

Viktiga händelser under Q3, 2016

1.Två nya apotek har anslutits till Apoteksgruppen.
2.Under miljövänliga veckan offentliggjorde Naturskyddsföreningen en stickprovsundersökning på apotek och butiker som visade att Apoteksgruppen hade högst andel (12 %) miljömärkta hygienprodukter.

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 26 oktober delårsrapport för jan-sep 2016, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr Jan-sep 2016** Jan-sep 2015**
Omsättning 197,6 191,3
Rörelseresultat (EBIT) 10,3 -8,2
Periodens totalresultat 9,8 -1,5

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp
som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

För ytterligare information, kontakta:
Tony Johansson, VD Apoteksgruppen, tony.johansson@apoteksgruppen.se, 0705-36 98 42
Matthias Sandh, CFO Apoteksgruppen, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT