2022-02-09 07:18Pressmeddelande

Euroapothecas Apoteksgruppen går samman med Kronans Apotek

 

Euroapotheca och Oriola har den 9 februari 2022 tecknat ett ramavtal om att slå samman respektive apoteksverksamhet i Sverige - Euroapothecas Apoteksgruppen och Oriolas affärsområde Consumer bestående av Kronans Apotek, till ett nytt bolag.

Euroapotheca och Oriola kommer att slå samman respektive apoteksverksamhet i Sverige till ett 50-procentigt jämställt joint venture-bolag.

Det nya bolaget som ska etableras kommer att ha 470 apotek, 43 franchise apotek, en komplett e-handel med apoteksvaror, motsvarande 2 300 heltidsanställda och en sammanlagd omsättning på cirka 1 140 miljoner euro, beräknat på försäljningen för 2020. Den sammanslagna verksamheten förväntas bli den tredje största aktören på den svenska apoteksmarknaden med en beräknad sammanlagd marknadsandel på cirka 25 procent.

Det nya bolaget kommer att skapa nya möjligheter genom sin storlek på marknaden och affären beräknas också ge synergier främst genom lägre fasta kostnader. Transaktionen beräknas skapa årliga synergier om cirka 25 MEUR på EBITDA-nivå. Det nya företaget kommer under de kommande 2-3 åren att koncentrera sig på att plocka hem synergierna.

"Vi är glada att kunna meddela vidareutveckling av Apoteksgruppen, en fortsättning på våra investeringar som påbörjades under 2018. Sverige är fortfarande en mycket viktig marknad för Euroapotheca group och vi har letat efter möjligheter att öka vår närvaro där. Att bilda Apoteksgruppens och Kronans Apoteks nya bolag kommer att skapa en väletablerad aktör som blir nummer 3 på den svenska apoteksmarknaden och även frigöra betydande synergier. Detta kommer att göra det möjligt att förbli konkurrenskraftig i en föränderlig marknad som kännetecknas av en ökad efterfrågan online." kommenterar Paulius Mencas, styrelseordförande i Euroapotheca.

Erik Sjögren, VD på Apoteksgruppen säger; ”Jag ser väldigt positivt på detta eftersom vi ökar tillgängligheten för våra kunder både i fysiska apotek och online.  Det här skapar ännu bättre förutsättningar för oss och Kronans Apotek att vara en relevant och stark aktör på marknaden.  Jag tror även på den kraft det finns i att nummer 3 och nummer 4 på marknaden blir ett team.”

I affären bidrar Euroapotheca med sin svenska verksamhet, Apoteksgruppen, till det gemensamma bolaget till ett företagsvärde om cirka 300 miljoner euro och överför en nettoskuld på 82 miljoner euro. Oriola bidrar med affärsområdet Consumer (Kronans Apotek) till det nya bolaget till ett företagsvärde om cirka 400 miljoner euro. Vid slutförandet av affären kommer Oriola Consumers skulder (IFRS 16 leasingavtal och factoringskulder) om cirka 135 miljoner euro att överföras till det nya bolaget. Dessutom kommer Oriola att erhålla en kontant köpeskilling om cirka 24 miljoner euro från Euroapotheca.

Transaktionen är villkorad av att alla relevanta konkurrensmyndigheters godkänner affären och förväntas slutföras senast under andra halvåret 2022.

Rådgivare

Euroapotheca biträds av TGS Baltic, som ledande legal rådgivare, och Advokatfirman Cederquist KB, som biträder avseende svensk rätt och i konkurrensrättsliga frågor.

Om Euroapotheca group

Euroapotheca är en internationell koncern i norra Europa som bedriver apotekskedjor, e-apotek och grossistföretag i Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Koncernen sysselsätter sammanlagt nästan 4000 personer. Euroapotheca förvärvade Apoteksgruppen 2018.Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen har närmare 200 apotek runt om i Sverige, med ett hjärta som klappar lite extra för vår lands- och glesbygd. Vi vill göra hälsa enkelt för alla våra kunder genom att erbjuda ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda tjänster och produkter inom hälsa och skönhet samt rådgivning av våra kvalificerade farmaceuter. Apoteksgruppen möjliggör egenföretagande genom franchise och är den enda apotekskedjan i Sverige som har både kedjedrivna och franchisedrivna apotek. Med drygt tusen medarbetare gör vi skillnad tillsammans - varje dag! Vårt engagemang bygger på tre kärnvärden; att bry sig på riktigt, att ligga steget före, att göra verklig skillnad. Och vår vision är att bli Sveriges mest engagerade apotek där kunderna mår lite bättre. Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, norra Europas största apotekskoncern.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT