2013-10-29 15:34Pressmeddelande

Apoteksgruppen växer i antal apotek och satsar på nya tekniska kundlösningar

null

Delårsrapport för tredje kvartalet 2013
Ett proformaresultat för de 162 apotek, som var anslutna till kedjan den sista september, visar en förbättring av rörelseresultatet trots minskad försäljning och stark konkurrens på marknaden.

VD ord

Antalet apotek inom Apoteksgruppen växer stadigt genom att befintliga ägare öppnar nya apotek. De 150 apotek som fanns då Apoteksgruppen bildades har utökats med 13 apotek till totalt 163 apotek! Det innebär att vart fjärde nystartat apotek i Sverige under 2013 öppnades av Apoteksgruppen. Den senaste i raden av nyetableringar var apoteket Ängen som öppnades den 14 oktober av apotekaren Tamas Köntzey i Örebro. De nyetableringar som sker är ofta ett resultat av en dialog med sjukvården samt lokala kunder.

En förbättrad kundservice är grunden för vårt utvecklingsarbete både när det gäller tillgängligheten till läkemedel och förbättringen av sortiment och övriga tjänster. Kunderna har idag ett starkt intresse av att förbättra sin hälsa för ökat välbefinnande. Vi har därför samlat särskilt utvalda produkter i något vi kallar Hälsokällan, för att underlätta för våra kunder att få information om dessa produkter och göra rätt val.

Eva-Britt Gustafsson

Verkställande direktör

Övriga
viktiga händelser
 

  1. Genom den nya tjänsten e-rekvisition kan Apoteksgruppens företagskunder enkelt och smidigt    beställa sina varor on-line på vår hemsida och hämta ut det på sitt lokala apotek!
  2. Ett nytt butikskoncept enligt den nya grafiska profilen med satsning på Hälsa presenterades då   Apoteket Orfeus vid Hötorget i Stockholm nyöppnade i september.
  3. Det egna sortimentet av vitaminer & mineraler växer också, och under vecka 42 utökades sortimentet med bl.a. multivitamin för män, Magnesium och olika kombinationsprodukter av B- och D-vitamin.
  4. Tre helt nya apotek öppnades av befintliga ägare inom kedjan, under perioden augusti-oktober.

 

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 28.10 delårsrapport för jan-sep 2013. 

Resultatet före skatt under de första 9 månaderna uppgick till 11,9 miljoner kronor jämfört med 19,0 miljoner under motsvarande period föregående år. 

Avkastningen på eget kapital ska uppgå till minst 4% och soliditeten uppgå till ca 80%. Avkastningen på det egna kapitalet var 3,9% under perioden jan-sep 2013 och soliditeten per den sista september uppgick till 83,8%.

Delårsrapporten för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet som pdf-dokument på den här sidan längre ner eller att läsa och ladda ner på vår hemsida: www.apoteksgruppen.se> om oss> finansiella rapporter.

För ytterligare information kontakta: 

Eva-Britt Gustafsson, VD 070-548 29 44 

Tommy Wahlberg, Ekonomichef 072-228 80 43

 Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT