2016-10-19 14:53Pressmeddelande

Apoteksgruppen uppmanar alla att skaffa mustasch

null

För fjärde året i rad är Apoteksgruppen stolt samarbetspartner till Prostatacancerförbundet – ett samarbete som syftar till att öka kunskapen om Sveriges vanligaste cancerform. Den 20 oktober startar Apoteksgruppen sin informationskampanj på kedjans 177 apotek och säljer blå mustascher i form av pins och reflexer till förmån för Prostatacancerförbundets insamlingskampanj Mustaschkampen.

Apoteksgruppen har engagerat sig i Prostatacancerförbundet under flera års tid och är den enda apotekskedjan som säljer mustascher till förmån för Prostatacancerförbundet. Genom en informationskampanj på kedjans 177 apotek vill Apoteksgruppen öka kunskapen om prostatacancer och bidra till den verksamhet som bedrivs av Prostatacancerförbundet.

– På våra apotek möter vi dagligen kunder som genomgår prostatacancerbehandling, har behandlats för sjukdomen eller har någon anhörig som har drabbats. Vi ser att vi har en viktig funktion att fylla när det gäller att informera kring sjukdomen så att fler män vågar söka hjälp och prata om symtom och besvär som är kopplade till just prostatacancer. Det gör det angeläget för oss att stötta Prostatacancerförbundet i sin insamlingskampanj, säger Maria Mårfält, kommunikationschef på Apoteksgruppen.

Låg kunskap om prostatacancer

En undersökning som Apoteksgruppen lät genomföra 2015*, där 1005 män intervjuades, visade att fler män känner till symtomen för bröstcancer än för prostatacancer. 68 procent av de tillfrågade ansåg sig inte alls eller dåligt känna till symtomen vid prostatacancer. Av de 969 män i undersökningen som inte haft prostatacancer uppger 44 procent att de inte vet hur en undersökning för att upptäcka eventuell prostatacancer går till.

– Prostatacancer är svårt att upptäcka i ett tidigt stadium, till en början känner den drabbade inte av några symtom utan det är först när det har spridit sig som ryggont, problem med vattenkastning och blod i urinen kan uppstå. Om sjukdomen upptäcks tidigt går den dock att bota, därför bör alla män över 45 år ta ett PSA-prov på sin vårdcentral, säger Torsten Tullberg, kampanjledare för Mustaschkampen.

Som med all cancer är det viktigt att sjukdomen upptäcks i tid för att kunna botas eller hållas i schack. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men cirka 10 procent av prostatacancerfallen anses vara ärftliga. Mustaschkampens insamling av pengar går till forskning och opinionsbildning för en bättre prostatacancervård. Prostatacancerförbundet verkar för att öka mäns hälsa och livskvalitet, samt att få fler att känna till att tidig upptäckt av prostatacancer gör att sjukdomen är möjlig att bota.

Mustaschkampens blå mustascher i form av reflex och pin kostar 25 kronor styck på Apoteksgruppens 177 apotek med start den 20 oktober.

*Hösten 2015 lät Apoteksgruppen YouGov intervjua 1005 män i Sverige i åldrarna 15-74 i frågor som rör bland annat prostatacancer. För mer information om undersökningen vänligen kontakta Maria Mårfält, kontaktuppgifter nedan.

För mer information om Apoteksgruppen, vänligen kontakta:

Maria Mårfält, Kommunikationschef Apoteksgruppen, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 0702-33 48 08

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitetschef Apoteksgruppen, birgitta.l.sjoblom@apoteksgruppen.se, 0722-28 80 19

För mer information om Prostatacancerförbundet och Mustaschkampen, vänligen kontakta:

Torsten Tullberg, Kampanjledare Mustaschkampen, torsten.tullberg@prostatacancerforbundet.se, 0769-48 83 00


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT