2016-04-07 15:57Pressmeddelande

Apoteksgruppen stärker sin position som hållbart varumärke.

null

Svenska konsumenter har utsett Apoteksgruppen till ett riktigt starkt varumärke i undersökningen Sustainable Brand IndexTM 2016.

Apoteksgruppen tar ett rejält kliv från förra årets placering på 24:e till 12:e plats. Den största förändringen sker inom socialt ansvarstagande och Apoteksgruppen hamnar på en fin 2:a plats i branschrankingen, före flera större apotekskedjor.

- För oss som vill uppfattas som kundens lokala hälsopartner är hållbarhetsfrågorna centrala och vi är fantastiskt glada över att kunderna ser det. Vår kampanj ”Hej snippan” skapade stor uppmärksamhet och engagemang både internt och externt, vilket säkert har bidragit till vår ökning inom socialt ansvarstagande, säger Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitetschef.

”Hej Snippan” var avstampet för Apoteksgruppens samarbete med Svenska FN-förbundets projekt ”Flicka” vars målsättning är att minska förekomsten av barnäktenskap och könsstympning. Kampanjen som lite provokativt ville öka kunskapen om det kvinnliga könet och hur apoteken kan hjälpa till samlade också in pengar till projektet. Genom att bl.a sälja rosa necessärer genererades 2015 ett bidrag på drygt 600 tkr .

- Vidare har vi satsat på flera åtgärder för att stärka kännedomen om vårt varumärke genom bl.a TV-reklam och genom att lyfta våra egna produkter, Elw, som är både Svanen och Svalanmärktaavslutar Birgitta Lange Sjöblom.

Varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index TM listar för sjätte året i rad Sveriges mest hållbara varumärken. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av 10 000 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 265 största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Mårfält, Marknads-& Kommunikationschef Apoteksgruppen, maria.marfalt@apoteksgruppen.se, 0702-334808

Birgitta Lange Sjöblom, Kvalitetschef Apoteksgruppen, birgitta.l.sjoblom@apoteksgruppen.se, 072-228 80 19


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT