2016-02-15 13:37Pressmeddelande

Apoteksgruppen gör stora framtidssatsningar och ökar sin omsättning 2015.

null

Resultatet för 2015 visar på en ökad omsättning för de entreprenörsdrivna apoteken inom kedjan Apoteksgruppen, även om ökningen delvis beror på ökad försäljning av dyra läkemedel med lägre marginal. Vidare gjordes stora satsningar på den nyintroducerade e-handeln och kedjans egna skonsamma varumärke Elw som tillsammans med en ökad satsning på nya apotek ska lägga grunden för fortsatt tillväxt. Nyetableringar, upprustning av äldre apotek och att göra Apoteksgruppen mer intressant som arbetsgivare har hög prioritet för den nya vd:n Tony Johansson.

- Som ny VD ser jag fram emot att ta Apoteksgruppen och alla våra entreprenörer och medarbetare på en spännande framtidsresa och mycket fokus kommer att läggas på lagspelet, säger Tony Johansson.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen* 

Mkr   Jan–dec
   2015
Jan–dec
   2014
Omsättning   3 549,03 429,2
Bruttovinst919,4941,8
Personalkostnader-408,2-402,8
Övriga   rörelsekostnader-336,3-330,5
Rörelseresultat   (EBIT)101,2131,4
Rörelsemarginal   (EBIT)2,9 %3,8 %

* Som om apotek i kedjan ingick i en koncern

Viktiga händelser under 2015

 - E-handel introducerades i juni för receptbelagda varor och för övriga apoteksprodukter i slutet av november.

 - Tre nya apotek öppnades av entreprenörer inom kedjan

 -  En ny barnserie och ansiktsprodukter inom det Svanen- och Svalanmärkta egna varumärket Elw lanserades i maj.

 - Kampanjen Hej snippan! i samarbete med Svenska FN-förbundets projekt Flicka genererade ett totalt bidrag på    närmare 600 tkr.

 - Ett samarbete med Arbetsförmedlingen har bidragit till att slussa in nyanlända farmacevter från bl a Syrien

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 12 februari bokslutskommuniké för 2015, och den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida. 

Mkr2015**2014**
Omsättning255253,7
Rörelseresultat-18,6-7,5
Resultat före skatt-10,1-3,5

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp
som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

 

För ytterligare information, kontakta:

Tony Johansson, VD Apoteksgruppen, tony.johansson@apoteksgruppen.se, 0705-36 98 42

Matthias Sandh, Ekonomiansvarig Apoteksgruppen, 0709-22 66 11

 


Om Apoteksgruppen

Apoteksgruppen ägs av Euroapotheca, som är en internationell apotekskedja med apotek i Litauen, Lettland, Estland, Polen och Sverige. Euroapotheca är en av de största apoteksaktörerna i norra Europa med mer än 3800 anställda på drygt 670 apotek. I Sverige finns 197 apotek och ett 40-tal drivs privat av egenföretagare med stöd av Servicekontoret.


Kontaktpersoner

Linda Wakeham
Kommunikationschef Kronans Apotek
Linda Wakeham
PRESSKONTAKT