2023-09-01 06:30Pressmeddelande

Stora skillnader när yngre och äldre hanterar överblivna läkemedel

LäkemedelsinsamlingLäkemedelsinsamling

Enligt en ny undersökning* ser vi en markant skillnad mellan åldersgrupper. Yngre slänger i betydligt högre grad läkemedel i sina hushållssopor än äldre, drygt 25 procent i åldersgruppen 18-29 år gör miljön en otjänst genom att slänga eller hälla ut sina läkemedel jämfört med 2 procent för åldern 65-79 år.  

– För att öka kunskapen om hur viktigt det är att lämna tillbaka överblivna läkemedel till oss startar vi nu i september en kampanj med syfte att få fler att rensa medicinskåpen. Vi uppmuntrar också våra medlemmar genom att dubbla premien i form av medlemspoäng som tack för hjälpen, säger Therese Hansen, hållbarhetsutvecklare på Apoteket.

Läkemedel kan påverka miljö, människor och djur på ett skadligt sätt om resterna spolas ner i avlopp eller kastas i våra hushållssopor. Därför är det mycket viktigt att läkemedel lämnas in till apotek för att tas omhand på ett säkert sätt.

– I undersökningen ser vi också att Apoteket är förstahandsvalet när svenskarna väljer apotekskedja att lämna in sina läkemedel till. Insamlingssystemet har funnits sedan starten 1971 och vi är stolta över att under så lång tid gjort en stor insats för miljön, berättar Therese Hansen.

Varje år samlar vi tillsammans med våra kunder in cirka 400 ton läkemedel. Hittills i år har 173 000 kunder lämnat in sina överblivna läkemedel till Apoteket.

 

* Undersökning beställd av Apoteket och genomförd i Kantar Medias Sifopanel i augusti 2023. Totalt intervjuades 1000 personer i åldern 18-79. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl

Relaterad media