2022-06-09 06:30Pressmeddelande

Rekordmånga rensade skåpen och lämnade in överblivna läkemedel

Insamling läkemedelInsamling läkemedel

Under drygt 50 år har Apotekets kunder kunnat lämna tillbaka överblivna läkemedel för säker och miljövänlig hantering. I år har alla rekord slagits när kunderna hittills lämnat in läkemedel cirka 113 000 gånger och samtidigt gjort en stor insats för både miljö och människa.

En bidragande orsak till ökningen är vårens stora kampanj för ökad medvetenhet om hur viktigt det är att läkemedel som inte används lämnas till apotek istället för att spolas ned eller slängas i hushållssoporna. Under kampanjmånaden maj samlade drygt 34 000 kunder in sina oanvända läkemedel och fick samtidigt dubbla kundklubbspoäng. Kampanjen ökade insamlingen under perioden med drygt 40 procent jämfört med samma period året innan.

– Läkemedelsinsamlingen är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och därför belönar vi lite extra när man lämnar in sina överblivna läkemedel. Det är viktigt att läkemedel inte hälls ut eller slängs i hemmen utan istället lämnas in till oss så ser vi till att de hanteras på ett säkert sätt, säger Therese Hansen, hållbarhetsutvecklare på Apoteket.

Vid årsskiftet ökade Apoteket premien från 250 till 500 klubbpoäng varje gång medlemmar lämnar in sina läkemedel. Under vårens kampanj höjdes moroten till 1 000 poäng, något som uppmuntrade många att rensa sina läkemedelsskåp och göra en god gärning.

Läkemedel som lämnas till Apoteket tas om hand på ett säkert och spårbart sätt och skickas till särskilda förbränningsanläggningar där alla restprodukter tas omhand.

Att lämna läkemedel på Apoteket är välkänt och uppskattat, systemet har funnits sedan starten 1971. Cirka 1 400 ton läkemedel återlämnas till svenska apotek varje år.


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl