2021-11-19 11:30Pressmeddelande

Olämpliga läkemedel för äldre sjunker kraftigt

Louise SkalinLouise Skalin

Den andel av befolkningen över 80 år som har hämtat ut olämpliga läkemedel på recept har sjunkit med över 60 procent under åren 2010–2020. Det visar ny statistik som presenterades av Apoteket idag i samband med att bolaget arrangerade ett digitalt seminarium om äldre och läkemedel från sitt huvudkontor i Solna. Olämpliga läkemedel är läkemedel som har hög risk för biverkningar hos äldre.

I seminariet deltog forskare, läkare, representanter från pensionärsorganisationer, myndigheter och företrädare för Apoteket. Apoteket vill nu utveckla samarbetet med pensionärsorganisationerna ytterligare och genomföra fler motiverande och stödjande insatser för att förbättra äldres läkemedelsanvändning.

– Trenden är tydlig. Användningen av olämpliga läkemedel hos äldre minskar kraftigt. För oss är säker och effektiv användning av läkemedel för äldre högsta prioritet. Det är fint att se hur förskrivningen går nedåt men det finns mer att göra på det här området och här ser vi att apoteken med våra farmaceuter är en viktig del för att höja kunskapsnivån, säger Apotekets chefsfarmaceut Louise Skalin.

Den nya statistiken bygger på uppgifter hämtade från Socialstyrelsens statistikdatabas. Den andel av befolkningen över 80 år som hämtat ut olämpliga läkemedel på recept har sjunkit från 31 procent 2010 till 11,7 procent 2020 – en minskning med över 60 procent. Andelen äldre över 80 år som har hämtat ut tio eller fler läkemedel på recept har under tioårsperioden konstant legat på drygt 46 procent. 2020 uppgick siffran till 46,4 procent.

– Vi är mycket nöjda med det samarbete som vi har med pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna inom projektet Koll på läkemedel. Vi vill nu utveckla det samarbetet, bland annat genom att ytterligare förstärka informationen och öka medvetenheten om hur läkemedel ska användas, säger Mats Wennberg, ordförande i styrgruppen för projektet Koll på läkemedel.

– Apoteket samverkar också i branschen och med myndigheter för att åstadkomma förändringar. Som exempel bidrar Apoteket nu aktivt i den försöksverksamhet kring farmaceutiska tjänster som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket leder ihop med apoteksbranschen och andra aktörer. Äldre med läkemedel kan vara en viktig målgrupp för de farmaceutiska tjänster som nu utvecklas, säger Louise Skalin.


Om Apoteket

Apoteket grundades 1971 och är ett statligt ägt företag med huvudkontor i Solna. Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vård och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel och hälsa. Vi har cirka 400 öppenvårdsapotek och 600 apoteksombud över hela landet. Vi finns även på flera av sjukhusens vårdavdelningar. Du kan besöka oss dygnet runt på apoteket.se och i appen Mitt apotek.