2022-07-21 06:30Pressmeddelande

Kvartal 2 2022: God utveckling på en föränderlig marknad

Fler kunder väljer Apoteket och både upphandlings- och konsumentaffären visar en positiv utveckling. Detta gör att Apoteket stärker sin marknadsposition med ännu ett stabilt kvartal bakom sig.

Under perioden ökade nettoomsättningen med 7,4 procent och rörelseresultatet stärktes. Drivkraften är en fortsatt stark försäljningsutveckling i både butik och på upphandlingsmarknaden, där fler kunder väljer att besöka oss i våra butiker runtom i landet. Förutom detta ökade kundnöjdheten under kvartalet och i Sveriges Apoteksförenings senaste undersökning hamnar Apoteket i topp.

– Det är glädjande att presentera ett kvartal karaktäriserat av god utveckling. En framgångsfaktor är utan tvekan våra medarbetare och kunder vars insatser och förtroende gör Apoteket möjligt. Till er vill jag rikta ett stort tack. Det är genom er som vi fortsätter att vara Sveriges ledande apoteksaktör, säger Rasmus Nerman, vd på Apoteket.

Under kvartalet slogs alla tidigare rekord när 34 000 kunder valde att lämna in gamla och oanvända läkemedel i samband med kampanjen den stora läkemedelsinsamlingen.

– Under drygt 50 år har Apotekets kunder kunnat lämnat in sina överblivna läkemedel för säker och miljövänlig hantering. Genom att uppmana till förändrade beteenden ser vi till att skadliga substanser hanteras på ett säkert sätt och inte kommer ut i naturen - en oerhört viktig del av vårt hållbarhetsarbete, avslutar Rasmus Nerman.

Sammanfattning av andra kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 348 (4 979) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 124 (121) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,3 (2,4) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 105 (97) miljoner kronor.
  • Ewa Buhre Gidlöf tillträdde som ny cfo för Apoteket.

Sammanfattning av januari – juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 10 589 (9 708) miljoner kronor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 229 (178) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,2 (1,8) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 197 (141) miljoner kronor.

Rapporten i sin helhet: https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med cirka 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med närmare 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl

Relaterad media