2021-04-28 06:30Pressmeddelande

Kvartal 1 2021: Allt fler kunder besöker Apoteket i digitala kanaler

Mer än ett år in i pandemin gör den fortsatta smittspridningen och restriktionerna att Apotekets kunder i allt högre utsträckning tar del av läkemedel, apoteksprodukter och rådgivning online.

Utvecklingen har lett till en hög ökningstakt i e-handeln men även ett minskat kundflöde till butikerna. Det senare har belastat omsättningen, som uppgick till 4 729 (5 405) miljoner kronor, respektive rörelseresultatet, som uppgick till uppgick till 57 (120) miljoner kronor. I första kvartalet 2020 upplevde Apoteket ett hamstringsbeteende, under motsvarande period 2021 har marknaden istället krympt något.

– Temat för kvartalet är det förändrade kundbeteendet vi ser i pandemins kölvatten. Men oavsett var man bor eller vilka möjligheter man har att ta sig till en fysisk butik, vill Apoteket göra det enklare att må bra. Vi investerar därför målmedvetet i it och annan infrastruktur som gör det möjligt att erbjuda hög tillgänglighet till läkemedel och apoteksprodukter, säger vd Ann Carlsson.

Kvartalet har även inneburit att det första spadtaget tagits för Apotekets nya e-handelslager och logistikcenter i Eskilstuna, en anläggning som kommer att vara helautomatiserad, drivas med förnybar el och miljöcertifieras. Nya alternativ för snabba och miljövänliga leveranser har lagts till. Vd Ann Carlsson summerar:

– Apoteket fortsätter att stå stadigt i den ansträngda situationen som pandemin innebär. Vi stödjer regionerna med vaccinleveranser och tillhandahåller PCR-tester för kartläggning av smittspridning. Vårt kunderbjudande har utökats med egenvårdstjänster och produkter relaterade till covid-19. Därtill undersöker vi ständigt hur vi kan göra mer för våra kunders välbefinnande. Då vi identifierar ändrade eller nya preferenser, ställer vi om och investerar för att möta behoven – allt med syftet att fortsätta vara en partner för god och hållbar hälsa.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2021

 Nettoomsättningen uppgick till 4 729 (5 405) miljoner kronor.

  • Rörelseresultatet uppgick till 57 (120) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 1,2 (2,2) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 44 (89) miljoner kronor.

Kvartalsrapporten i sin helhet finns på Apotekets webbplats:
https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/


Om Apoteket

Apoteket grundades 1971 och är ett statligt ägt företag med huvudkontor i Solna. Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vård och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel och hälsa. Vi har cirka 400 öppenvårdsapotek och 600 apoteksombud över hela landet. Vi finns även på flera av sjukhusens vårdavdelningar. Du kan besöka oss dygnet runt på apoteket.se och i appen Mitt apotek.