2023-04-27 09:49Pressmeddelande

Ingrid Bojner ny medlem i Apotekets styrelse

Ingrid BojnerIngrid Bojner

Vid dagens årsstämma i Solna omvaldes samtliga styrelsemedlemmar och Ingrid Bojner valdes in som ny ledamot i Apotekets styrelse. Ingrid Bojner har gedigen styrelseerfarenhet och bred digital kompetens, hon har tidigare varit vd och styrelseledamot för Storytel samt engagerat sig i flera start up-bolag.

Jag drivs av att göra världen bättre och ser att Apoteket har en viktig uppgift att uppfylla i det svenska samhället. Här vill jag vara med och bidra till en hållbar utveckling som är gynnsam för ägare, medarbetare, kunder och samhället i stort, säger Ingrid Bojner.

Ingrid Bojner har varit vd, kommersiell chef och styrelseledamot i Storytel och innan det arbetat på McKinsey med inriktning mot digitalisering och strategi samt varit försäljningschef på Telia Company. Hon är civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Apotekets styrelse 2023
Samtliga styrelseledamöter som väljs av årsstämman omvaldes inklusive Ingrid Bonde som fick förnyat förtroende som styrelseordförande. Nyval av Ingrid Bojner.

Omvalda av stämman:
Ingrid Bonde (ordförande)
Pia Gideon
Barbro Fridén
Lars Nilsson
Erik Sandstedt
Per Uebel

Arbetstagarrepresentanter:
Katarina Rabe, Sveriges Farmaceuter (ord.)
Tiina Deqlercq, Unionen (ord.)
Britt-Marie Brinck, Sveriges Farmaceuter (suppl.)
Hanna Nilsson-Svensson, Unionen (suppl.)

Utdelning
Styrelsen tog beslut om utdelning för 2022 med 199 miljoner kronor.

Protokoll från årsstämman publiceras på apoteket.se inom kort:
https://www.apoteket.se/om-apoteket/bolagsstyrning/bolagsstamma/


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl

Relaterad media