2020-04-23 06:30Pressmeddelande

Hög efterfrågan på Apotekets produkter under första kvartalet

Apotekets ökade sin försäljning med 6,3 procent under årets första kvartal. Hamstring av läkemedel och apoteksprodukter ledde till stor efterfrågan i mars och försäljningen till konsument ökade med knappt 10 procent.

Apotekets totala försäljning uppgick till 5 405 miljoner kronor och försäljningen till konsumenter ökade med 9,8 procent där antalet kunder ökade såväl i butik som i e-handeln. Högst tillväxt hade distansförsäljningen. Rörelseresultatet för årets första kvartal summerar till 120 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med föregående år.

Den pågående pandemin påverkade försäljningen i mars då kunderna hamstrade läkemedel och apoteksprodukter. Samhällets åtgärder för att begränsa smittspridningen har förändrat människors normala rörelsemönster vilket främst påverkat e-handeln som ökat kraftigt. De förändrade konsumtionsmönstren som restriktionerna medför gör att Apoteket nu ger e-handeln ökat fokus.

– Vi ser en snabb förflyttning mot digital handel och den pågående coronapandemin har accelererat den utvecklingen. Inte minst är det Apotekets kärnkunder, ofta äldre, som nu upptäcker e-handeln. Vi har ett starkt varumärke och en lång relation med dessa kunder. Vi ska möta dem med ett lika starkt digitalterbjudande, säger Ann Carlsson, VD.

Under coronapandemin har Apotekets fokus handlat om att skapa trygga miljöer för medarbetare och kunder. Apoteket har också arbetat med säkra hög tillgänglighet till läkemedel och andra apoteksprodukter, bidra med tjänster och stöd samt upprätthålla en god servicenivå för kunderna.

– Vi har anpassat våra butiker till den nya situationen och vi har förstärkt vår e-handel för att möta den stora efterfrågan. Vi har också spridit kunskap om hur släktingar och vänner kan hjälpa äldre att hämta läkemedel som ombud. Vi fortsätter att etablera nya samarbeten för att underlätta för riskgrupperna att få tag på sina läkemedel, säger Ann Carlsson.

Kvartalsrapporten i sin helhet finns på Apotekets webbplats:
https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se