2022-02-04 07:30Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2021 - En stark avslutning på ännu ett ovanligt år

Tack vare ett fortsatt högt förtroende från kunderna och extraordinära insatser från våra medarbetare visar Apoteket en förbättrad omsättning och lönsamhet under både kvartalet och helåret. Därmed befäster vi vår ställning som Sveriges ledande apoteksaktör.

Under sista kvartalet 2021 ökade nettoomsättningen med 5,9 %, ett resultat av ökad försäljning på upphandlingsmarknaden men även på konsumentmarknaden, då allt fler kunder återvände till våra butiker. På helåret är trenden densamma – stärkt omsättning, resultat och marginal, drivet av en tillväxt i e-handeln och ökad försäljning inom dosaffären.

Apoteket är sedan sommaren 2020 samarbetspartner till flera regioner för hantering av tester relaterade till covid-19. Tjänsten har även pågått under 2021 och Apoteket har därutöver ingått avtal med ytterligare regioner. Folkhälsomyndigheten har förlängt uppdraget med storskalig nationell provtagning till och med första kvartalet 2022.

– I takt med att våra kunders behov förändras ställer även Apoteket om. I spåren av pandemin utökade vi snabbt utbudet av produkter och tjänster som kunderna efterfrågade, en omställning som möjliggjorts av våra fantastiska medarbetare. Under det att jag som nytillträdd vd håller på att sätta mig in i verksamheten, är medarbetarnas kompetens och engagemang något som verkligen imponerat på mig. Förutom att jag vill tacka kunderna för förtroendet de visar oss, vill jag således även tacka Apotekets medarbetare för det hårda och passionerade arbete som lagts ned under perioden och året, säger Apotekets vd Rasmus Nerman.

SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 5 205 (4 916) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet uppgick till 112 (91) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,2 (1,9) procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 87 (60) miljoner kronor.

SAMMANFATTNING AV HELÅRET 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 19 784 (19 536) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet uppgick till 454 (397) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 2,3 (2,0) procent.

• Resultatet efter skatt uppgick till 356 (285) miljoner kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

• Rasmus Nerman tillträdde som ny vd för Apoteket.

• Ewa Buhre Gidlöf utsågs till ny CFO och tillträder sin tjänst senast i juni 2022.

• Styrelsen föreslår att utdelning om 449 miljoner kronor lämnas avseende 2021.

https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med närmare 4 000 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl