2022-03-17 11:00Pressmeddelande

Apotekets varumärke i topp inom hållbarhet

Apoteket är Sveriges mest hållbara varumärke i apoteksbranschen enligt Sustainable Brand Index. Sedan starten 2011 har Apoteket rankats högst i apotekskategorin i Sustainable Brand Index som baseras på en omfattande konsumentundersökning.

​– Vi är stolta över vad vi har åstadkommit så här långt och det betyder mycket för oss att svenska folket ser det hållbarhetsarbete som bedrivs varje dag tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vi är noga med att verkligen driva vårt hållbarhetsarbete i alla delar av verksamheten och det tror jag våra kunder känner, säger Kristoffer Ekelund, chef för Strategi & Utveckling inom Apoteket.

Av de 409 rankade företagen i Sverige kom Apoteket på åttonde plats i årets undersökning.  

Ökad hållbarhetsambition
I fjol anslöt Apoteket till ”Science Based Target initiative” och satte därmed upp övergripande mål som drastiskt ska minska utsläppen i linje med Parisavtalet. Ambitionen är dock högre och målen ska nås snabbare än så, utsläpp av växthusgaser ska halveras till år 2030 och Apoteket ska minska sina utsläpp till netto noll senast år 2045.

– Hållbarhetsarbetet inom Apoteket är omfattande och ingår i alla medarbetares roll. Det tror jag är nyckeln till att få hållbarhet till ett gemensamt fokus för hela organisationen, säger Kristoffer Ekelund.

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. I Sverige intervjuades fler än 20 000 respondenter och 409 varumärken på den svenska marknaden bedömdes. Studien har genomförts årligen sedan 2011.


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med närmare 4 000 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl