2021-08-20 08:00Pressmeddelande

Apotekets svar på beredskapsutredningen - föreslår ny modell

Människor behöver en säker tillgång till läkemedel även i kris. Beredskapen måste stärkas men den bör präglas av flexibilitet och snabb anpassning. Därför föreslår Apoteket idag i sitt remissvar på beredskapsutredningens senaste delbetänkande en ny modell för Sveriges läkemedelsberedskap.

Apoteket välkomnar de höjda ambitionerna vad gäller beredskapen inom svensk läkemedelsförsörjning men är kritiskt mot utredningens modell som innebär att nära hälften av landets alla apotek skulle bli beredskapsapotek. Om beredskapsutredningens förslag blir verklighet riskerar det att leda till en tudelad apoteksmarknad. I längden kan högre priser och sämre tillgänglighet bli resultatet.

- Bättre beredskap kring läkemedel är en angelägen fråga för oss som statlig aktör - vi vill kunna tillhandahålla läkemedel i alla lägen. Det är viktigt att den förändring i regelverket som diskuteras ska bidra till ett välfungerande system både i normalläget och i olika former av krislägen. Vi vill samtidigt med vårt förslag värna den väl fungerande apoteksmarknad som vi verkar på, säger Ann Carlsson, vd för Apoteket.

- Apoteket har en särskild roll på apoteksmarknaden. Vi är en ansvarstagande samhällsaktör som agerar på en konkurrensutsatt marknad. Nu ser vi fram emot att delta i dialogen kring hur framtidens beredskap när det gäller läkemedel bäst ska utformas, säger Ingrid Bonde, styrelseordförande för Apoteket.

Mer om Apotekets modell

Apoteket föreslår en alternativ modell med färre beredskapsapotek – dock med en uttalad roll att vid behov stötta övriga apotek. I vårt förslag inför vi också ett mellanting mellan utredningens specifika beredskapsapotek och de apotek vi har idag. Vi kallar dem apotek med särskild beredskapsfunktion. Apotekets modell bygger på tre huvudnivåer av beredskap:

 1) Normalläge: Det läge vi har idag. Vi tänker oss att mindre påfrestningar och tillfälliga avvikelser kan hanteras utan särskilda insatser eller dispenser från gällande regelverk.

 2) Mellanläge: Detta läge präglas av akut lokal och regional påverkan. Apoteket föreslår att ca 150-200 ordinarie apotek i strategiska lägen (apotek med särskild beredskapsfunktion), det vill säga nära sjukhus, vårdcentraler eller på andra centrala platser, förbereds för att omdisponeras i flera steg utifrån hotbild och beredskapsläge för att möjliggöra större lagerytor.

 3) Kris-/krigsläge: Här föreställer vi oss ett allvarligt säkerhetsläge med nationell påverkan. I detta läge kommer beredskapsapoteken att spela sin huvudsakliga roll. Apoteket förespråkar att det i varje region inrättas ett till två beredskapsapotek med stor lagringskapacitet.


Om Apoteket

Apoteket grundades 1971 och är ett statligt ägt företag med huvudkontor i Solna. Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vård och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel och hälsa. Vi har cirka 400 öppenvårdsapotek och 600 apoteksombud över hela landet. Vi finns även på flera av sjukhusens vårdavdelningar. Du kan besöka oss dygnet runt på apoteket.se och i appen Mitt apotek.