2020-04-03 12:45Pressmeddelande

Apotekets styrelse föreslår att beslut om utdelning senareläggs

Apotekets årsredovisning finns nu tillgänglig. Samtidigt meddelar Apotekets styrelse att man föreslår årsstämman att ingen vinstutdelning ska göras.

Apotekets styrelse föreslår att beslut om utdelning senareläggs. Apotekets styrelse bekräftar fortsatt att bolaget har ett utdelningsutrymme men väljer att föreslå stämman att ingen vinstutdelning ska göras nu. Bakgrunden till förslaget att senarelägga beslutet är den speciella situation som Corona pandemin ger upphov till samt Apotekets roll som kritisk samhällsfunktion. När situationen stabiliserats avser styrelsen att göra en bedömning om det ursprungliga förslaget till utdelning för 2019 ska läggas fram vid en extrainkallad stämma. 

Apotekets årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig

Apotekets försäljning till konsument växte med 2,5 procent. Försäljningen ökade såväl i butik som via e-handeln som har mycket höga tillväxttal. Den totala försäljningen uppgick till 20 321 miljoner kronor för 2019 och Apoteket gjorde ett rörelseresultat på 365 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 1,8 procent.

Apoteket har under året genomfört stora investeringar i förbättrat kunderbjudande. Genom bland annat nyöppnade och flyttade apotek, förbättrad e-handel och utveckling av övriga digitala erbjudanden skapas möjlighet till framtida intäkter.

– Apoteket kan och vill göra mer för våra kunders hälsa och vi vet att våra medarbetare och vårt rikstäckande Apoteksnät är en tillgång som kan utnyttjas ytterligare. För att tillgodose framtidens efterfrågan och behov kommer hälsosystemet att behöva förlita sig mer på egenvård, distansvård och digitala hälso- och läkemedelstjänster. Apoteket gör redan mycket av detta men har ambitionen att ständigt utveckla vårt kunderbjudande i tätt samarbete med vårdkedjans alla aktörer, säger Ann Carlsson, vd för Apoteket

Höjdpunkter 2019

  • Apoteket DosPac, Den nya dostjänsten vänder sig till alla som använder många läkemedel under lång tid. Med DosPac är det enkelt att hålla koll på att man har tagit rätt medicin vid rätt tidpunkt.
  • 150 000 svenskar vaccinerade sig på Apoteket under 2019 och vaccinerbjudandet breddades.
  • Nya apotekskoncept utvecklades för att möta specifika lokala förutsättningar. Att hitta nya sätt att möta varierande kundbehov är centralt för Apotekets utveckling.
  • Pris för allergikampanj. Under våren rullade Apotekets reklamfilm med allergiska zombies. Filmen, som belönades med 100-wattaren, lyfte fram hur många pollenallergiker som mår dåligt i onödan på grund av felaktig medicinering.
  • Pris för digital närvaro. Apoteket lyfte sig från 16:e plats till en stark andra plats i Bearing Points årliga ranking av 84 storbolags digitala kundinteraktion.
  • E-handeln utvecklas snabbt och nya smidiga lösningar läggs till löpande. Leverens med ”Click & collect” finns numera i hela landet och i några av våra största städer erbjuder vi gröna expressleveranser.
  • Alla handelsvaror vi säljer genomgår en kvalitetskontroll som värnar både människor och miljö.

Års- och hållbarhetsredovisningen i sin helhet hittar du här.

 

 


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se