2023-01-26 07:30Pressmeddelande

Apotekets klimatambitioner höjs – ökad transparens tillsammans med leverantörer

Apotekets högt ställda klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi) och arbetet med utsläppsminskningar i alla delar av bolaget är i gång. Med full transparens vill Apoteket bidra till att fler företag arbetar målmedvetet mot minskade utsläpp och publicerar nu en lista med de leverantörer som också satt klimatmål enligt SBTi.

Tillverkning av produkter i leverantörsleden står för Apotekets största klimatpåverkan. För att göra gemensam sak med leverantörerna lyfts de som arbetar målmedvetet för att minska utsläppen fram i Apotekets gröna lista. 

– Apoteket har som målsättning att leda den hållbara omställningen i branschen. Vi har gjort en omsorgsfull genomlysning av hela verksamheten och satt klimatmål för hur vi ska bidra till mer omfattande utsläppsminskningar framöver. Det här är ett område där vi vill ligga i framkant och vi är glada över att våra ambitiösa mål nu formellt blivit godkända av SBTi, säger Apotekets vd Rasmus Nerman.

Klimatpåverkan i hela värdekedjan har kartlagts, både direkta utsläpp som orsakas av företagets egen verksamhet och indirekta utsläpp som orsakas av andra aktörer i kedjan.

– Vi tror på öppenhet som en viktig del av lösningen. Vi sitter alla i samma båt och klimatutmaningen delar vi med alla våra leverantörer – både av läkemedel och andra produkter. Genom att samla leverantörer som delar vår höga klimatambition är vi transparenta med en förhoppning att fler ansluter sig, säger Louise Skalin, chef för kvalitet, farmaci och hållbarhet på Apoteket.

Apotekets mål enligt Science Based Targets initiative
Till 2030 ska Apoteket halvera utsläppen från varutransporter, energi, bilresor i tjänsten och köldmedia. Dessutom ska 70 procent av våra leverantörer vara anslutna till Science Based Targets initiative 2027.

Apotekets viktigaste åtgärder för att bidra till utsläppsminskningar

  • För att minska utsläppen från våra varutransporter fortsätter vi att öka andelen fossilfria bränslen som används för våra transporter. Apoteket synar alltid nya transportörer noga och försöker rikta e-handelskunderna till att välja det bästa alternativet ur klimatsynpunkt.
  • Vi minskar utsläppen från energianvändningen genom att fler apotek ansluts till gröna elavtal, redan idag har Apoteket grön el i alla butiker med eget elavtal. Inom ramen för den löpande energikartläggningen vidtar vi åtgärder kring belysning, ventilation och uppvärmning i syfte att minska energiförbrukningen.
  • Apotekets största klimatpåverkan kommer från produktion och transport av produkterna som vi säljer. Därför uppmanar vi våra leverantörer att ansluta sig till Science Based Targets initiative så att vi gemensamt bidrar till att minska utsläppen i värdekedjan.

Vad är Science Based Targets? 
Science Based Targets är en metod för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som bidrar till Parisavtalet. Det är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, WRI och WWF. IPCC ligger bakom det vetenskapliga underlaget.

Apotekets Gröna lista är en lista över de leverantörer som, liksom Apoteket, anslutit sig till Science Based Targets initiative, läs mer och se hela listan här: https://www.apoteket.se/hallbarhet/hallbar-planet/klimatarbete-pa-vetenskaplig-grund/


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl