2024-02-02 07:30Pressmeddelande

Apotekets bokslutskommuniké 2023

Apoteket

Apoteket sammanfattar 2023 med stark tillväxt. Apoteket växer inom samtliga segment och befäster därmed positionen som Sveriges ledande apoteksaktör. VD Rasmus Nerman kommenterar bokslutskommunikén.

– Vi lägger ännu ett händelserikt år till handlingarna karakteriserat av tillväxt och stora förflyttningar inom samtliga verksamhetsområden. Tack vare våra kunders förtroende och medarbetares exceptionella insatser har Apoteket ökat försäljningen och förbättrat resultatet för både kvartalet och helåret.

– Året som gått har karaktäriserats av en orolig omvärld, ekonomiska utmaningar inom de flesta branscher och en ansträngd ekonomisk situation för hushållen. Trots detta har Apoteket utvecklats väl. Under kvartalet och helåret ser vi en stark tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år och Apoteket fastslår sin ledande position på marknaden.

 

Sammanfattning fjärde kvartalet 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 6 076 (5 502) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet uppgick till 81 (65) miljoner kronor och

rörelsemarginalen till 1,3 (1,2) procent.

• Periodens resultat uppgick till 122 (70) miljoner kronor.

 

Sammanfattning av helåret 2023

• Nettoomsättningen uppgick till 23 270 (21 293) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet uppgick till 478 (447) miljoner kronor och

rörelsemarginalen till 2,1 (2,1) procent.

• Periodens resultat uppgick till 652 (402) miljoner kronor

 

Väsentliga händelser efter balansdagen

• Styrelsen föreslår att en utdelning om 263 miljoner kronor lämnas avseende 2023.

 

Ta del av hela rapporten: https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 23 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl