2023-02-03 07:30Pressmeddelande

Apotekets bokslutskommuniké 2022

God tillväxt och stora investeringar skapar förutsättningar för framtiden. Apotekets vd Rasmus Nerman kommenterar bokslutskommunikén för 2022.

– Året som gått har präglats av investeringar i infrastruktur med fokus på att vidareutveckla affären och kunderbjudandet. Apoteket fortsätter att utvecklas i rätt riktning och befäster sin position som ledande apoteksaktör.

– Apoteket står starkt positionerade att möta framtiden och ökade volymer inom framför allt e-handeln. Under året har vi varit snabba med att anpassa och justera våra erbjudanden, allt för att vara relevanta utifrån våra kunders aktuella behov, som bland annat påverkats av pandemin och den ekonomiska osäkerheten. Vidare har vi gjort stora satsningar för att effektivisera processer, utveckla kunderbjudandet och stärka det digitala stödet till våra medarbetare.

– Apotekets mål är att leda den hållbara omställningen i branschen och till 2030 ska vi halvera de utsläpp som vi har störst möjlighet att påverka. Apotekets klimatmål har under kvartalet godkänts av Science Based Targets initiative.

 

Sammanfattning fjärde kvartalet 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 5 502 (5 205) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet uppgick till 65 (112) miljoner kronor och

rörelsemarginalen till 1,2 (2,2) procent.

• Periodens resultat uppgick till 70 (87) miljoner kronor.

• Apoteket har tecknat avtal med Region Stockholm och Region

Gotland gällande Apodos för öppenvården.

• Apotekets klimatmål godkändes av Science Based Targets initiative.

• Nina Eriksson tillträdde sin tjänst som affärsområdeschef butik.

Sammanfattning av helåret 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 21 293 (19 784) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet uppgick till 447 (454) miljoner kronor och

rörelsemarginalen till 2,1 (2,3) procent.

• Periodens resultat uppgick till 402 (356) miljoner kronor

Väsentliga händelser efter balansdagen

• Styrelsen föreslår att en utdelning om 199 miljoner kronor lämnas

avseende 2022.

Ta del av hela rapporten: https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl

Relaterad media