2020-04-22 13:20Pressmeddelande

Apotekets årsstämma väntar med utdelningen

DescriptionDescription

Under onsdagen höll Apoteket sin årliga stämma i Solna. På grund av den osäkerhet som den pågående pandemin ger upphov till avstod stämman från vinstutdelning nu i vår. Bolagets finansiella ställning ger dock utrymme för att utdelning lämnas. Ett utdelningsbeslut kan därför komma att tas senare under året.

Under stämman presenterade Ann Carlsson, vd, Apotekets strategi för den kommande tidsperioden och resultatet av föregående verksamhetsår

– Vår marknad stöps om i snabb takt. Allt fler av våra kunder hittar till e-handeln och vi ska givetvis möta dem på nätet med samma fina kombination av kunskap, service och konkurrenskraftiga erbjudanden som vi gör i butikerna, säger Ann Carlsson.

Den pågående coronapandemin präglade stämman, som inte var öppen för allmänheten, och kommer att få effekter på såväl bolaget som hur samhället och apoteken kommer att samarbeta framöver.

– Coronapandemin har visat vilken central roll Apoteket spelar i människors liv. Vi har ett stort ansvar att bidra till samhällets beredskap och befolkningens tillgång till läkemedel. Krisen visar hur företag, myndigheter och enskilda människor måste arbeta tillsammans. Apoteket kommer att fortsätta bidra på alla sätt vi kan, säger Ingrid Bonde, ordförande för Apoteket.

 Apoteket styrelse 2020

Valda av stämman:
Ingrid Bonde (ordförande)
Pia Gideon
Barbro Fridén
Lars Nilsson
Erik Sandstedt
Per Uebel

Arbetstagarrepresentanter:
Lena Rhodin (ord.).
Ingela Brindell-Lindberg (suppl.)
Katarina Rabe (ord.).
Britt-Marie Brinck (suppl.).

Protokoll från stämman kommer att publiceras på Apotekets webbplats:
https://www.apoteket.se/om-apoteket/bolagsstyrning/bolagsstamma/


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se