2020-08-25 09:01Pressmeddelande

Apoteket ställer om för att möta förändrade kundbehov och köpmönster

Med start den 1 september inför Apoteket en ny organisation för att stärka hela Apotekets närhet till kund och öka takten i genomförandet av nya kunderbjudanden. Förändringarna ska säkra en långsiktigt lönsam utveckling av affären i en tid av stora förändringar på marknaden. Samtidigt sker en omorganisation som bland annat innebär att antalet tjänster på huvudkontoret minskar.

I samband med omorganisationen kommer antalet tjänster på Apotekets huvudkontor att minska. Apoteket har lagt ett varsel om 70 befattningar. Fackliga förhandlingar har inletts.

Förändringarna ska både minska övergripande kostnader och skapa förutsättningar och resurser för att fortsätta utveckla hela Apoteket de kommande åren. Intresset för hälsofrågor är mycket stort och förändringarna på marknaden sker i snabb takt. Corona-pandemin har också skyndat på utvecklingen där allt fler kunder handlar på nätet och söker nya digitala lösningar för rådgivning kring läkemedel och hälsa.

– Omställningen i företaget sker för att snabbare kunna möta de nya kundbehoven och för att möjliggöra viktiga investeringar inom bland annat IT och logistik. Vi ser att kunder uppskattar nya tjänster och möjligheter att möta oss och våra samarbetspartners, både på apotek och i digitala kanaler. Vår ambition är att i ännu högre utsträckning göra Apoteket till det naturliga valet för allt som har med läkemedel och hälsa att göra, säger Ann Carlsson.

Så här ser Apotekets företagsledning ut från den 1 september, medlemmar och ansvarsområden:

 • Ann Carlsson, vd
 • Lars Skutholm, vice vd, Sortiment & Logistik
 • Eva Hemb, Ekonomi & Inköp
 • Camilla Olsson, Försäljning Syd
 • Marie Rudolfsson, Försäljning Mitt
 • Johan Åman, Försäljning Nord
 • Wictoria Glans, E-handel & Apodos
 • Louise Skalin, Kvalitet & Farmaci
 • Clas Artvin, IT
 • Anna Rogmark, HR & Juridik
 • Mikael Lenneryd, Marknad & Koncept
 • Kristoffer Ekelund, Strategi & Utveckling

 

 

 


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se