2020-10-26 07:31Pressmeddelande

Apoteket Q3: Omställning för starkare kunderbjudande och långsiktig lönsamhet

Apotekets e-handel fortsätter att utvecklas starkt med fler kunder och ökad försäljning. Samtidigt har delar av apotekskedjan haft färre besök än normalt när fler kunder väljer hemleverans eller apotek nära hemmet. Apotekets omsättning årets nio första månader uppgick till 14 620 miljoner kronor, en minskning med 3,4 procent som beror på att upphandlingsaffären med regionerna minskat i omfattning. Rörelseresultatet de tre första kvartalen var 306 miljoner kronor och rörelsemarginalen 2,1 procent.

– Coronapandemin fortsätter att påverka våra kunders vardag och beteende. Många nya kunder har under kvartalet valt Apotekets e-handel samtidigt som delar av apotekskedjan haft färre kunder än normalt. Vi gör nu en större omställning där vi nyinvesterar i stor omfattning samtidigt som vi genomför kostnadsbesparingar för att säkra vår långsiktiga lönsamhet, säger Apotekets vd Ann Carlsson.

Omställningen innebär också en ny organisation som ska stärka Apotekets närhet till kund och öka takten i genomförandet av nya kunderbjudanden. Den nya organisationen medför också att antalet tjänster på huvudkontoret blir färre.

Under kvartalet har kundernas förändrade beteende fortsatt att påverka Apotekets verksamhet och försäljning. E-handeln via apoteket.se och appen Mitt Apotek har växt med 41 procent hittills under året. Butiker vid gränshandel, gallerior samt i kommunikation- och citylägen har haft färre besök än normalt när kunder i högre grad väljer e-handel och apotek nära hemmet.

Satsningarna på att förbättra och utveckla Apotekets kunderbjudande fortsätter. Tre nya apotek har öppnats under kvartalet, många apotek har fått ombyggda hälsorum och flera nyheter har tillkommit i sortimentet. Inom e-handeln har förbättringar gjorts för att underlätta för kunder som behöver hjälp med läkemedel och andra apoteksprodukter, bland annat nya leveranslösningar som Instabox och betallösningar som Swish.

Under den pågående coronapandemin har Apoteket snabbt ställt om delar av verksamheten på många apotek. Utlämning av PCR-tester sker nu på apotek i åtta av landets regioner och antikroppstestning i samarbete med vår partner Doktor24 finns nu på ett 40-tal apotek över hela landet.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2020:
• Nettoomsättningen uppgick till 4 614 (4 913) miljoner kronor.
• Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 142 (165) miljoner kronor och rörelsemarginalen till 3,0 (3,4) procent.
• Resultatet efter skatt uppgick till 90 (136) miljoner kronor.

Läs hela kvartalsrapporten här: 

https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/

 

 


Om Apoteket

Apoteket grundades 1971 och är ett statligt ägt företag med huvudkontor i Solna. Vi vill göra det enklare att må bra och erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, vård och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel och hälsa. Vi har cirka 400 öppenvårdsapotek och 600 apoteksombud över hela landet. Vi finns även på flera av sjukhusens vårdavdelningar. Du kan besöka oss dygnet runt på apoteket.se och i appen Mitt apotek.