2022-03-25 07:30Pressmeddelande

Apoteket publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Apoteket sammanfattar 2021 med stärkt omsättning och resultat under ett år präglat av samhällsförändringar. Med fokus på hälsa, hållbarhet och digitalisering har Apoteket mött de nya behoven.

Apotekets års-och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på apoteket.se.

Coronapandemin har fortsatt att förändra kundbeteenden och rörelsemönster och Apoteket har ställt om för att möta såväl nivåer i pandemin som nya samhällsbehov. I samarbete med regionerna har Apoteket hjälpt till att lämna ut PCR-tester och när vaccinationerna påbörjades bistod farmaceuter med att bereda vaccin.

För att möta en ökad digital efterfrågan har Apoteket under året, inom ramen för samarbetet med Doktor24, lanserat två nya hälsotjänster kopplat till diabetes och blodtryck. Apotekets målsättning är att kunna erbjuda människor oavsett plats i landet lättillgänglig läkemedelsrådgivning både digitalt och fysiskt.

E-handelsvolymerna har fortsatt att öka och stora satsningar för en mer tillgänglig och hållbar e-handel har genomförts. Andelen fossilfria transporter har ökat, en e-handelskartong av 100 procent återvunnet papper har införts och samtliga doseringshjälpmedel har bytts till bioplast.

Under året slutade Ann Carlsson som vd på Apoteket och Rasmus Nerman välkomnades.

– Intrycken från min första tid är präglade av den omfattande kunskapen och starka drivkraften hos människorna jag mött i verksamheten. Jag har mötts av en djupt kompetent och engagerad organisation. När vi ser tillbaka på 2021 är det tydligt att denna drivkraft ligger bakom årets prestation, säger Rasmus Nerman, vd för Apoteket.

Apoteket arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan så års- och hållbarhetsredovisningen tillgängliggörs därför digitalt: https://www.apoteket.se/om-apoteket/finansiell-information/ekonomiska-rapporter/


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med närmare 4 000 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 20 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl