2020-05-29 10:26Pressmeddelande

Apoteket och Doktor24 börjar erbjuda antikroppstester

I ett digitalt testflöde ska privatpersoner och arbetsplatser erbjudas antikroppstester som utförs direkt på ett apotek. Antikroppstest kan visa immunitet efter genomgången infektion av Sars-CoV-2.

Antikroppstestning kommer att erbjudas med start den 30 maj på Apoteket Gripen i Malmö och därefter även på Apoteket C W Scheele i Stockholm och Apoteket Nordstan i Göteborg. Planen är att utöka antalet apotek under sommaren för att ge en god nationell tillgänglighet.

Beställning, bokning och uppföljning sker digitalt och provtagning sker på apoteket genom ett kapillärt blodprov från fingret. Provresultat erhålls samma dag från Doktor24:s vårdpersonal genom en återkoppling av testsvaret och eventuella rekommendationer.

Även PCR-test för att påvisa pågående infektion

Det finns en stark önskan kring utökad provtagning från flera håll i samhället. Doktor24 tillsammans med Apoteket kan med ett rikstäckande butiksnät, väletablerade logistikkedja och hög tillgänglighet snabbt ställa om delar av sin verksamhet och bidra i provtagningen även för PCR-test som påvisar pågående infektion

Inom Region Sörmland pågår ett projekt tillsammans med Folkhälsomyndigheten och andra aktörer där man utvärderar en modell för provtagning som belastar den ordinarie sjukvården i så liten utsträckning möjligt. Apoteken lämnar, efter remiss från sjukvården, ut provtagningsmaterial för egenprovtagning och samlar därefter ihop utförda prover för transport till laboratorium och analys. Andra regioner har också möjlighet att använda Apotekets breda nätverk i detta syfte. Testning av pågående infektion sker i linje med Folkhälsomyndighetens prioriteringar; vård- och omsorgspersonal samt i nästa steg även personal i samhällsviktig verksamhet.

Det känns mycket bra att vi tillsammans kan bidra till en tillgänglig och smidig testning över hela landet så att vi snabbt kan öka antalet genomförda covid-19-tester, säger Daniel Lillienau, vd på Doktor24.

Om Apotekets samarbete med Doktor 24

Apoteket blev i januari 2020 delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Syftet var att förena apotekets butiksnätverk med Doktor24:s digitala vårdtjänster och vårdpersonal för att bygga ett digitalt och fysiskt vård- och hälsonätverk. Doktor24:s sjuksköterskor finns idag på 60 hälsorum på apotek och erbjuder bland annat vaccinationer.

För mer information:

Magnus Frisk, presschef Apoteket, magnus.frisk@apoteket.se, tfn 010-447 52 00

Sara Dannborg, kommunikationschef Doktor24, sara.dannborg@doktor24.se, tfn 0739-825842 

 


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se