2024-01-25 07:30Pressmeddelande

Apoteket i samarbete för ansvarsfulla leverantörer

Apoteket

Apoteket går in som medlem i organisationen Ethical Trading Initiative Sverige för att verka för mer hållbara affärsmetoder i hela leverantörsledet. Genom samarbete med andra företag och organisationer skapas varaktig förändring med fokus på arbetstagares rättigheter.

Apoteket samarbetar med leverantörer av läkemedel och andra produkter såsom kosmetika, medicinteknik och kosttillskott. Många av dem finns i Sverige och EU där det ställs vissa krav på ansvarsfull tillverkning, men ofta fortsätter värdekedjan mycket längre än så till länder där riskerna är högre både för arbetare och miljö.

– Vi har arbetat för visionen ett liv i hälsa i över 50 år. Visionen inkluderar inte bara omtanke om våra kunder och medarbetare här i Sverige, utan också omtanke om miljö, arbetstagare och lokalsamhällen där våra produkter tillverkas. Nu förstärker vi vårt ansvarstagande genom att gå in som medlemmar i ETI Sverige, säger Louise Skalin, chef för kvalitet, hållbarhet och farmaci på Apoteket.

De senaste årens omvärldsförändringar, från digitalisering och AI till pandemi och krigsutbrott, ställer allt högre krav på företags ansvarstagande. Kunder förväntar sig ansvarsfullt producerade produkter och investerare placerar i allt större utsträckning sina pengar i bolag som kan uppvisa ansvarsfulla strategier. Samtidigt skärper EU reglerna för hur företag ska både agera och rapportera kring aktsamhet och risker. Medlemskapet hos ETI Sverige är en del i Apotekets arbete för ökad transparens och samarbete.

– Vi välkomnar Apoteket som medlemmar i ETI Sverige och ser styrkan i att få in en stor apoteksaktör i vår plattform för hållbara leverantörsled, säger Christopher Atapattu Riddselius, tillförordnad verksamhetschef på ETI Sverige.

Om Ethical Trading Initiative Sverige
ETI Sverige är en medlemsorganisation för företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och offentliga aktörer. Organisationen verkar för hållbara affärsmetoder, ökad transparens och spårbarhet i hela värdekedjan, från råvara till tillverkning och slutkonsument.


Om Apoteket

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör med drygt 3 300 engagerade medarbetare som erbjuder läkemedel, hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården och företag. Med cirka 400 apotek, 600 apoteksombud, e-handel och digital rådgivning samt service till vårdgivare är Apoteket tillgängligt över hela landet. Kulturen präglas av omtanke om kunder och medarbetare för ett liv i hälsa. Varumärket är ett av Sveriges starkaste med högt anseende inom läkemedelskompetens och hållbarhet. Apoteket är statligt ägt och grundades 1971, omsättningen uppgår till cirka 22 miljarder kronor.


Kontaktpersoner

Elin Jarl
Chef extern kommunikation Apoteket
Elin Jarl