2019-09-25 08:00Pressmeddelande

Apoteket erbjuder vaccination även mot mässling, påssjuka och röda hund

null

Apoteket utökar erbjudandet inom vaccinationer och erbjuder nu även vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Vaccinationerna sker i samarbete med vårdföretaget Adxto Care och kan göras på drygt 50 apotek över hela landet.

Vaccinationer mot vanliga sjukdomar har haft en mycket positiv effekt på folkhälsan i Sverige över tid. Men de senaste åren har sjukdomar som mässlingen kommit tillbaka med utbrott både i Sverige och i andra länder.

– Det finns grupper som inte blivit vaccinerade mot bland annat mässling och därför riskerar att bli sjuka. Det handlar bland annat om människor födda på 60- och 70-talen och det är i första hand de grupperna vi vänder oss till med det nya erbjudandet, säger Lotta Haleen, ansvarig för förskrivna produkter och hälsotjänster på Apoteket.

Mässlingen är en mycket smittsam virussjukdom, som kan bli allvarlig och till och med livshotande. I Sverige har utbrott av mässling varit ovanligt men på senare år har det skett lokala utbrott, nu senast i Gävle.Utomlands är risken att smittas med mässlingen påtaglig, även inom Europa.

Infektionsläkaren Rolf Gustafson på Adxto Care ser ett viktigt behov för enskilda som saknar skydd, men också ett ansvar att minska risken för att särskilt utsatta människor riskerar att smittas. Det kan bland annat vara små barn som ännu inte hunnit vaccineras, samt barn och vuxna som på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling har nedsatt immunförsvar och därför inte kan bli vaccinerade.

– Att vaccinera sig är därför också en solidaritetshandling. Ju fler som vaccinerar sig desto mindre är risken för ett utbrott. I Sverige har vi av tradition ett bra skydd, men tyvärr florerar en del myter och rena felaktigheter som gör att fler idag väljer bort vaccinationer och det är oroande, säger Rolf Gustafson.

Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) som också ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 1982. Personer födda före 1960 har nästan alla haft mässling som barn. För personer födda på 60- och 70-talet finns däremot ett glapp där vaccinationer inte förekom och mässling var relativt ovanligt.

Därför riskerar endast följande grupper att insjukna i mässling:

  • mottagliga barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos
  • icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige
  • personer som av olika skäl avstått från vaccination
  • personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade

– Vi hänvisar barn och ungdomar under 18 år som önskar vaccinera sig mot mässling, påssjuka eller röda hund till BVC eller elevhälsan. Övriga är välkomna till oss och vår huvudmålgrupp är de som är födda på 60- och 70-talet och därmed kan ha undgått mässlingsinfektion eller inte fått två doser av vaccinet, säger Lotta Haleen.

Priset för att vaccinera sig mot mässlingen, påssjuka och röda hund hos Apoteket är 460 kronor. För fullt vaccinationsskydd krävs 2 doser med minst 4 veckors mellanrum.

Apoteket samarbetar med Adxto Care för vaccinationer på 60 apotek och är därmed den vaccinationskedja som finns på flest platser i landet.De apotek som erbjuder tjänsten samt öppettider hittar du på www.apoteket.se/halsotjanster/Vaccination.

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se Letar du Apotekets produktbilder? Kontakta vår projektledare Marknads-PR Åsa Asplund. E-post asa.asplund@apoteket.se Är du journalist? Kontakta vår pressansvariga Freja Annamatz på freja.annamatz@apoteket.se