2019-11-07 08:45Pressmeddelande

Apoteket erbjuder nytt livsstilsverktyg för att förbättra kundernas läkemedelsbehandling och hälsa

null

Läkemedel hjälper många människor att kunna leva ett liv i hälsa. Men effekten av behandlingen blir ofta ännu bättre om den kombineras med livsstilsförändringar. Därför erbjuder Apoteket nu kostnadsfritt PriusHealth – ett forskningsbaserat verktyg för hälsa och livsstil.

– Vi på Apoteket möter varje dag tusentals människor som lever med läkemedel och i vår rådgivning har vi nu också PriusHealth som ett utmärkt verktyg att erbjuda alla kunder som vill förbättra sin hälsa, säger Mats Wennberg, som arbetar med förskrivna produkter och hälsotjänster på Apoteket.

PriusHealth är ett forskningsbaserat hälso- och livsstilsverktyg som är utvecklat av forskare vid Göteborgs och Lunds Universitet. Verktyget är webbaserat och innehåller informativa texter och inspirerande aktiviteter för att hjälpa människor till ett liv i hälsa.

Användarna får bland annat stöd och tips för att:

  • förebygga eller hantera livsstilssjukdomar
  • hantera vardagens utmaningar och stress
  • få mer hälsosamma vanor

– I mina möten med patienter har jag märkt att det sällan är information om hälsosamma vanor som saknas. De flesta vet att det är bra att röra sig och äta måttfullt. Svårigheten är att använda informationen i sin vardag, att omvandla kunskapen till praktik. Det är där PriusHealth fyller en så viktig lucka, och det är glädjande att se hur många människor i våra studier som blivit inspirerade och hjälpta av verktyget, säger Anders Rosengren, läkare och docent som lett utvecklingen vid Göteborgs universitet.

En stor fördel med PriusHealth är att verktyget är tydligt och målinriktat och därmed ger bra stöd för människor att göra konkreta förändringar i vardagen.

– Forskningen visar att förändrade levnadsvanor inom till exempel kost och motion har positiva effekter för människor som genomgår en läkemedelsbehandling. Vi på Apoteket ser verktyget i första hand som ett stöd för människor som lever med läkemedel, men det fungerar väldigt bra för alla som vill förändra sina vanor och leva mer hälsosamt, säger Mats Wennberg.

Majoriteten av svenskarna är också väldigt engagerade i sin hälsa. Det framgår av rapporten ”Från sjukvård till hälsovård” som Apoteket varit med och tagit fram tillsammans med bland andra PwC. Rapporten visar att människor i första hand vill vända sig till vården med frågor som rör den egna hälsan eller för att få råd om preventiva åtgärder. Men tyvärr upplever så mycket som två tredjedelar av de svarande att vården inte är engagerad i deras hälsa när det gäller förebyggande åtgärder.

– Här kan och vill vi på Apoteket ta en större roll för att hjälpa människor med förebyggande hälsa. Tack vare samarbetet med Prius Health kan vi tillhandahålla hjälp och stöd för de som vill förändra sina vanor och leva mer hälsosamt, både med och utan läkemedel, säger Mats Wennberg.

Apotekets kunder kan anmäla sig direkt på apoteket.se: https://www.apoteket.se/priushealth.

Om PriusHealth
Göteborgs universitet och Lunds universitet har utvecklat världens första forskningsbaserade hälso- och livsstilsverktyg PriusHealth. Verktyget innehåller informativa texter och inspirerande aktiviteter för att hjälpa människor till ett liv i hälsa. Genom online-tester och övningar samt informationstexter är målet att hjälpa människor att bli mer medvetna om sina levnadsvanor och få metoder att leva ett hälsosamt liv. Verktyget har prövats på patienter under kontrollerade förhållanden. Patienter som har använt verktyget har bland annat visat sig få lägre blodtryck samt lägre HbA1C.

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.


Om Apoteket

Apoteket erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och tjänster till privatpersoner, vården, företag och organisationer. Kombinationen av innovation, lång historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Du kan lita på våra produkter och tjänster. Rådgivning på våra apotek baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är genuint intresserade av att göra det enklare för människor att må bra. Att ligga steget före och våga utmana oss själva är viktigt för oss, likväl som att vår ambition är att möta människors utifrån deras behov och förväntningar. Behöver du Apotekets logotype? E-post: patric.wahlqvist@apoteket.se Letar du Apotekets produktbilder? Kontakta vår projektledare Marknads-PR Åsa Asplund. E-post asa.asplund@apoteket.se Är du journalist? Kontakta vår pressansvariga Freja Annamatz på freja.annamatz@apoteket.se