2013-03-12 11:00Pressmeddelande

Vetenskaplig sekreterare utsedd vid Apotekarsocieteten

null

Lilian Walther Jallow blir ny vetenskaplig sekreterare vid Apotekarsocieteten.

Lilian har en gedigen bakgrund inom den akademiska forskningen och har även arbetat vid myndighet och med läkemedelsutveckling på ett litet forskande läkemedelsbolag.

- Läkemedelsforskningen världen över är inne i en omvälvande fas med nedläggning av forskningsavdelningarna på många av de stora företagen. Detta innebär svårigheter, men även nya utmaningar och möjligheter för området. I dagens läge behövs extra fokus på läkemedelsforskningen, internationellt och inte minst nationellt, säger Lilian Walther Jallow.

Apotekarsocieteten har sedan länge en stark grund i att stödja läkemedelsforskningen, och genom denna tillsättning kan man nu lägga ytterligare kraft på att bevaka och arbeta med forskningsrelaterade frågor.

- Vi är glada över att Lilian Walther Jallow har axlat rollen som Vetenskaplig Sekreterare inom Apotekarsocieteten. Detta kommer att säkerställa och stärka föreningens engagemang i forskningsfrågor och bidra till att skapa och förstärka vårt nätverk i forskarvärlden, säger Andreas Furängen, VD på Apotekarsocieteten.

Lilian Walther Jallow har kemistutbildning från Lunds Universitet och är disputerad vid Karolinska Institutet. Hon har framförallt forskat kring HIV, med tonvikt på vaccinutveckling och immunologi och har ett 40-tal publikationer inom dessa ämnesområden. Hon har arbetat med utveckling av avancerade cellulära terapier mot bland annat HIV och cancer och har initierat HIV testning på kliniker och blodcentraler i flera afrikanska länder.

För ytterligare information kontakta vd Andreas Furängen, andreas.furangen@apotekarsocieteten.se , tel 08 723 50 61

Kontaktuppgifter Vetenskaplig sekreterare Lilian Walther Jallow,
lilian.walther-jallow@lakemedelsakademin.se , 08 723 50  10

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson