2020-05-04 08:38Pressmeddelande

Världskongressen HUPO flyttas fram ett år – Apotekarsocieteten behåller värdskapet

null

Apotekarsocieteten behåller värdskapet för världskongressen för proteomik, men arrangemanget flyttas fram till hösten 2021. Coronapandemin gör att HUPO 2020, som skulle arrangerats i höst, blir HUPO 2021.

– Som situationen ser ut är det här en både naturlig och glädjande lösning i en svår tid, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Vi ser fram emot det här hedrande uppdraget som ger oss en unik möjlighet att lyfta fram Sverige som en arena för utvecklingen av framtidens läkemedel.

Förändringen av HUPO 2020 till HUPO 2021 innebär också att Mexikos värdskap för HUPO flyttas fram till 2022.

Proteomik innebär storskalig analys av proteiner och spelar en stor och växande roll för utvecklingen av innovativa läkemedel. Proteomiken är också av central betydelse för biomarkörforskningen och utvecklingen av diagnostik och biologiska läkemedel, områden där svensk forskning står sig väl i en internationell jämförelse. Att Sverige har en så stark ställning inom proteomiken kan förklaras med banbrytande initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry.

– Proteomik är ett växande forskningsområde där Sverige är framstående, säger professor György Marko-Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, den expertgrupp inom Apotekarsocieteten som arbetat intensivt med kongressplaneringen. Redan idag är 90 procent av de läkemedel vi använder riktade mot proteiner, inte gener.

Det var i hård internationell konkurrens som Stockholm och Apotekarsocieteten redan 2017 tog hem värdskapet för den högprofilerade HUPO-kongressen. Det blir första gången som kongressen arrangeras i Skandinavien och både vården och läkemedelsindustrin kommer aktivt att medverka. Temat är Clinical Proteomics for the Benefit of Patients, ett ämnesområde som blivit högaktuellt då coronaviruset plötsligt satt proteomikens kliniska potential i blixtbelysning.

– Det är forskare knutna till just Swedish Proteomics Society som ligger bakom det serologiska coronatest som gett övertygande resultat i en uppmärksammad studie på 500 anställda vid Danderyds sjukhus, säger Karin Meyer. Det är förstås fantastiskt när kunskap så snabbt kan omsättas i praktisk användning under en pandemi som prövar och påverkar oss alla.

Den vetenskapliga världsorganisationen, Human Proteome Organisation (HUPO), är ett internationellt konsortium som består av nationella proteomikforskningsorganisationer, akademiska institutioner och branschpartners.

För mer information, kontakta:
Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, 076-855 96 48
Professor György Marko-Varga, 072-206 66 76


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson