2013-04-05 11:35Pressmeddelande

Utdelade post doc stipendium från Apotekarsocieteten

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning inom Apotekarsocieteten har ett postdoc-program för att möjliggöra studier utomlands för nyblivna doktorer. Detta program har som syfte att stärka doktorernas vetenskapliga meritering, dels för mer kvalificerade tjänster inom farmaceutisk industri och myndigheter, dels för att tillsammans med universiteten/institutionerna erbjuda en karriärväg inom farmaceutisk forskning/undervisning.
Postdoc-programmet har en flexibel struktur för att kunna uppnå båda de syften, som definierats ovan. Programmet utformas  i samarbete med doktorernas heminstitution enligt följande schema:
År 1: Studier vid utländskt universitet med heltidsstipendium från IF:s stiftelse
År 2 och 3: Forskning på moderinstitutionen med deltidstjänst (40-50 %) inom institutionen och halvtidsstipendium från IF:s stiftelse

Vid sitt möte i mars delades ut totalt tre stycken stipendier. Två stycken om 250 000 kronor vardera för ett första år utomlands till Henrik Alm och Jenny Pedersen vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet samt ett om 125 000 kronor för ett andra år vid moderinstitutionen till Erik Chorell, Kemiska institutionen vid Umeå Universitet.


 

 

 

Apotekarsocieteten har ca 6000 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webtidningen Läkemedelsvärlden och böcker inom läkemdelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson