2017-11-09 08:27Pressmeddelande

Symposium om framtidens precisionsmedicin

null

På söndag inleds the 16th Annual Swedish Proteomics Society Symposium i Stockholm. Årets tema är det heta forskningsområdet proteogenomik.

– Vi samlar den svenska och internationella eliten inom området för att diskutera de medicinska möjligheter som nu håller på att bli verklighet tack vare den stora och växande kunskapen om proteinuttryck i människan, säger Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik vid KTH, som varit med om att utforma symposiets vetenskapliga program.

Symposiet anordnas av Swedish Proteomics Society, en expertgrupp inom Apotekarsocieteten.

Proteiner och deras uttryck är föremål för en stor andel av forskningen inom life science. De allra flesta läkemedel som används idag utövar sin effekt genom att påverka proteiner på ett eller annat sätt, något som framstår som naturligt när man betänker att proteiners uttryck ligger bakom skiftande faktorer som celldelning och tillväxthastighet.

Begreppet proteomik betecknar den storskaliga analys av proteiner som blivit möjlig först på senare år. Proteomikforskningen har redan lett till viktiga insikter som kommer att vara av stor betydelse för utvecklingen av innovativa läkemedel, inte minst när det gäller förståelsen av individuella skillnader – varför sjukdomsförlopp och prognos kan skilja sig åt och hur en behandling som är effektiv för en patient kan vara verkningslös för en annan.

Vid the 16th Annual Swedish Proteomics Society Symposium, som hålls den 12–13 november, kommer en lång rad svenska experter att gästas av internationella kollegor för att ta ytterligare steg i denna förståelse och hur den kan komma till praktisk användning.

– Det var många som hoppades på stora medicinska genombrott när det mänskliga genomet kartlades i början av 2000-talet, men förhoppningarna kom på skam, säger Sophia Hober som är medlem i SPS vetenskapliga nämnd. Det vi gör nu, med proteogenomiken, är att koppla receptboken med gener och DNA till proteinuttrycket i cellerna – det är då vi kan få de svar som genkartan aldrig gav oss.

Ett aktuellt och illustrativt exempel är den patologiatlas som lanserades för ett par månader sedan, ett arbete som Sophia Hober själv varit involverad i. Patologiatlasen, som är en del av the Human Protein Atlas, kartlägger genom fem miljoner patologibaserade bilder alla de humana gener som är involverade i 17 av de vanligaste cancerformerna och visar sambandet mellan proteinnivåer och patientöverlevnad.

– Det är bara ett exempel på den typ av insikter som blir möjlig genom kombinationen av proteomik och genomik å ena sidan och förmågan att processa stora datamängder å den andra, säger Sophia Hober som menar att årets symposium kommer att ge en försmak av det internationella toppmötet, HUPO Annual World Congress, som Sverige och Apotekarsocieteten kommer att stå värd för år 2020.

– Det om något är ett kvitto på det internationella erkännande som svensk proteomik åtnjuter, inte bara tack vare den höga forskningskompetens som finns i Sverige och profilerade initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry, utan också att vi har en stark uppbackning från högsta politiska nivå.

The 16th Annual Swedish Proteomics Society Symposium hålls på First Hotel Norrtull i Stockholm den 12–13 november. Bland talarna märks:

David Fenyő, NYU School of Medicine, USA

Pernilla Wikström, Umeå universitet

Robert Moritz, Institute for Systems Biology, USA

Mathias Uhlén, KTH, Stockholm

Janne Lethiö, Karolinska Institutet, Stockholm

Alena Gros, Vall d'Hebron Institute of Oncology, Barcelona

Jenny Hansson, Lunds universitet

Elisabet Carlsohn, Göteborgs universitet

För ytterligare information om symposiet, kontakta Sophia Hober, tel. 08–790 87 94

För information om Apotekarsocieteten, kontakta Karin Meyer, tel. 076–855 96 48

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson