2017-11-17 08:48Pressmeddelande

Smickrad pristagare njöt av guldkantat Scheele-symposium

null

Det var en glad och engagerad Charles L. Sawyers som anlände till Stockholm för att på torsdagen ta emot Scheele-priset och delta i sitt eget högtidsseminarium arrangerat av Apotekarsocieteten.

– Jag är mycket smickrad över att få ta emot ett pris som så tydligt handlar om kunskapsdriven forskning, säger han. Det är just den typen av forskning som i förlängningen kan ge nya behandlingsmöjligheter för patienter världen över.

Scheele-priset delas ut vartannat år av Apotekarsocieteten. Syftet är att lyfta aktuell läkemedelsforskning och genom det symposium som anordnas i anslutning till prisceremonin bygga nätverk mellan Sverige och omvärlden inom det aktuella området – i år kronisk myeloisk leukemi, prostatacancer och läkemedelsresistens.

2017 års pristagare, professor Charles L Sawyers, är verksam vid prestigetyngda Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York. Han har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande cancerläkemedel. Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer – och hur man kan få bukt med problematiken.

– Apotekarsocietetens priskommitté kunde inte ha gjort ett bättre val, kommenterar Henrik Grönberg, professor vid Karolinska Institutet och en av föreläsarna under torsdagens symposium.

Han menar att den 48:e pristagarens insatser visar på vikten av stora satsningar på den fria grundforskningen – där man i förväg aldrig kan veta på vilket terapiområde framstegen kommer att få störst betydelse.

Det läkemedel som Charles L. Sawyers utvecklat för behandling av spridd kastrationsresistent prostatacancer, enzalutamid, ingår nu i en stor studie under ledning av Henrik Grönberg med planerad start vid årsskiftet. Studien kan bli vägledande för hur avancerade och kostsamma nya cancerläkemedel ska utvärderas i framtiden – och beskrivningen av den helt nya studiedesignen var en bärande del i Henrik Grönbergs föreläsning på Scheele-symposiet.

Högtidligheterna sammanfaller med Apotekarsocietetens beslut om att kraftsamla mot problemet läkemedelsresistens. I ett långsiktigt åtagande väljer organisationen att uppmärksamma att resistens är ett problem inom flera områden – inte bara när det gäller antibiotika som är det mest kända. Under 2018 planeras bland annat ett vetenskapligt seminarium för att i bred mening bidra till ökad kunskap.

Själv är Charles L. Sawyers imponerad över den skara av världsledande forskare som möter honom i Stockholm.

– Jag har verkligen sett fram emot att få lyssna på och diskutera det viktiga ämnet läkemedelsresistens med kollegor från olika delar av världen, säger han.

Dagen före själva ceremonin deltog han i Apotekarsocietetens satsning Young Scientist Day där utvalda doktorander får visa posters och diskutera sin forskning med Scheele-pristagaren.

– Att få möjlighet att diskutera med yngre forskare är bland de roligaste arbetsuppgifter jag har. Det är stimulerande och viktigt – och jag hoppas förstås att mina råd kan hjälpa de här begåvade ungdomarna att ta ytterligare steg i sina vetenskapliga karriärer.

För ytterligare information, kontakta Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, tel. 076–855 96 48, alt.
Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare, tel. 08–723 50 39.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson