2022-03-21 09:50Pressmeddelande

Satsning på stöd till klinisk forskning genom forskningssjuksköterskor

Sabine Lindén
Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor,
sektionen för kliniska studier Apotekarsocieteten och Viveka Åberg
Ordförande Stiftelsen för Pharmaceutical MedicineSabine Lindén Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor, sektionen för kliniska studier Apotekarsocieteten och Viveka Åberg Ordförande Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine

Stiftelsen för Pharmaceutical medicine har beslutat att under 2022 ge anslag för över 100 000 kr för att stärka kompetensutveckling av forskningssjuksköterskor. Apotekarsocieteten har fått förtroendet att förmedla stödet då forskningssjuksköterskornas nationella nätverk ingår i föreningen.

 Vi har valt att under 2022 göra en satsning på forskningssjuksköterskorna i Sverige eftersom de har en så viktig roll vid genomförandet av kliniska prövningar, säger Viveka Åberg, ordförande i Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine.

Under året kommer 110 000 kronor från stiftelsen att fördelas på olika utbildningar, varav en stor del är öronmärkt för en GCP-utbildning i Läkemedelsakademins regi. I summan ingår också ett stipendium att användas till kurser inom kliniska prövningar.

Ny utbildning om GCP

Vi kontaktade Apotekarsocieteten då vi förstod att det nationella nätverket för forskningssjuksköterskor har fått en hemvist där. Vi fick då bland annat information om den nya GCP-utbildningen, GCP och klinisk prövning – från studiestart till avslut, som Läkemedelsakademin tillhandahåller. GCP är grunden för kliniska prövningar och kursen som är på svenska är mycket pedagogiskt upplagd, säger Viveka Åberg. 

Sabine Lindén leder och är initiativtagare till det nationella nätverket för forskningssjuksköterskor på Apotekarsocieteten. Hon välkomnar att stiftelsen delar synen på forskningssjuksköterskornas betydelse. 

Vi är glada att tillsammans med stiftelsen kunna erbjuda det här stödet eftersom nätverket är ett multidisciplinärt forum för kunskapsutbyte och kompetensutveckling. Stiftelsens bidrag stödjer vår ambition att etablera forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal som en känd och respekterad aktör inom den kliniska prövningsprocessen och svensk klinisk forskning i stort.

 


Fördelning och ansökan av stöd till forskningssjuksköterskor:

40 licenser till e-kurs

80 000 SEK för 40 licenser till utvalda forskningssjuksköterskor i Sverige till Läkemedelsakademins nya e-kurs GCP och klinisk prövning – från studiestart till avslut.

Intresseanmälan via kurssidan GCP och klinisk prövning - från studiestart till avslut - Läkemedelsakademin . Platser kommer att reserveras för forskningssjuksköterskor i olika regioner för att säkerställa att vi når ut brett geografiskt.

Stipendium till forskningssjuksköterska

10 000 SEK för ett stipendium till forskningssjuksköterska att användas till Läkemedelsakademins kurs ”Monitorering av prövarinitierade studier” eller motsvarande belopp rabatterat till ”Klinisk läkemedelsprövning – grundkurs.

Detta stipendium går att använda under innevarande eller nästkommande år. Sista ansökningsdag 15 april!
Sektionens stipendier - Apotekarsocieteten

Temadag för forskningssjuksköterskor

20 000 SEK till en temadag för forskningssjuksköterskor som går i linje med stiftelsen ändamål kommer att anordnas av sektionen för kliniska studier i höst – Se Apotekarsocietetens kalendarium !


Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine

Stiftelsen har funnits sedan 1996. Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att öka och sprida kunskaper inom läkemedelsområdet med tonvikt på kliniska läkemedelsprövningar.

 


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Utbudet täcker läkemedelskedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.


Kontaktpersoner

Sabine Lindén
Sabine Lindén
Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor, sektionen för kliniska studier
Viveka Åberg
Viveka Åberg
Ordförande Stiftelsen för Pharmaceutical Medicine
Samira Blombäck
Utbildningsledare
Samira Blombäck
Läkemedelsakademin