2015-04-29 09:00Pressmeddelande

Samarbete för fördjupad farmaceutisk kompetens

null

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och Apoteket inleder ett samarbete för att säkra aktuell och fördjupad kompetensutveckling för farmacevter.

Samarbetet innebär att samtliga farmaceuter inom Apoteket får tillgång till e-utbildningar inom farmakoterapi och ett nyhetsbrev. Farmakoterapiutbildningarna fokuserar på fyra terapiområden under 2015; akne, hjärtsvikt, psoriasis samt förmaksflimmer. Nyhetsbreven speglar det senaste inom läkemedelsområdet och inkluderar främst nya läkemedel, nyheter från Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV och EMA. Här återfinns sådant som ändrade indikationer, nya beredningsformer, dosförändringar, förändringar i regelverket m.m.

– Vi är väldigt glada att samarbeta med Apoteket, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten. Apoteket är en viktig kund för oss och vi ser detta som starten på ett långsiktigt samarbete kring utbildning. Läkemedelsakademin har idag de flesta apoteksaktörerna som kunder och med våra utbildningar får vi förmånen att säkra kompetensutvecklingen inom farmakoterapi även för Apotekets medarbetare. Farmacevterna på apotek är en viktig del av vårdkedjan och med sin kompetens och kunskap bidrar de starkt till en bättre läkemedelsanvändning.

– Det är viktigt att kunderna ska känna sig trygga med de råd och expertis de möts av när de kommer till apoteket. Farmacevter behöver regelbunden påfyllnad och fördjupning bland annat inom regelverken eller olika terapiområden. I synnerhet för att möta kunderna utifrån de behov de har, men även för att känna sig trygga i sin yrkesroll. Därför är detta samarbete viktigt för oss, säger Ann Carlsson vd i Apoteket.

För mer information kontakta

Karin Meyer 08-723 50 61. VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Eva Fernvall 010-447 5074, Kommunikationsdirektör i Apoteket
eva.fernvall@apoteket.se

Annika Tengvall
08-723 50 47, Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson