2017-04-20 08:13Pressmeddelande

Så kan hepatit C elimineras till 2030 – seminarium i Stockholm den 27 april

Uppemot 150 miljoner människor lider av kronisk hepatit C. Många av de drabbade är injicerande missbrukare som idag inte får någon behandling. Hur kan vi i Sverige bidra till att nå WHO‐målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030? Det är ämnet för ett seminarium på Apotekarsocieteten den 27 april i Stockholm.


– Apotekarsocieteten har som ändamål att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Därför känns det naturligt att vi tillsammans med U-FOLD vid Uppsala universitet engagerar oss i denna viktiga fråga, säger Karin Meyer, VD vid Apotekarsocieteten


Hepatit C är en leverinflammation som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död Fram till nyligen bestod behandlingen av injektioner med interferon och ribavirin, en behandling som kan ge svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen. På senare tid har det kommit en rad nya och effektiva läkemedel mot denna dödliga virussjukdom. Med dessa läkemedel finns en möjlighet att få bukt med hepatit C, även bland injicerande missbrukare.


Den 27 april bjuder Uppsala universitet genom U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) och Apotekarsocieteten in till ett seminarium där svensk expertis presenterar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur vi i Sverige kan bidra till att nå WHO:s mål att kunna avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

– Det viktiga är nu att sprida kunskapen om diagnos och behandling, säger Karin Meyer. Personer som injicerar droger och LARO-patienter spelar en viktig roll här då de annars är med och sprider sjukdomen.
(LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Vid seminariet deltar expertgruppen som tagit fram konsensusdokumentet:
Marianne Alanko-Blomé, MD, PhD, specialistläkare i infektionssjukdomar samt medicinskt ansvarig för sprutbytet i Malmö
Soo Aleman, Docent, biträdande överläkare, Infektion/Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Nadja Eriksson, överläkare, sektionschef Beroendecentrum, Stockholm
Martin Kåberg, överläkare, Psykiatri/beroende & Infektion, medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, specialistläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare vid Kriminalvården
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten
Fred Nyberg, professor och koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet
Moderator: Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, Stockholm

Seminariet äger rum torsdag den 27 april kl. 10.00–12.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A, Stockholm


Press som önskar delta anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se


Övriga anmäler sig via denna länk

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson