2021-04-26 12:36Pressmeddelande

​Robert Kronqvist ny vd för Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens nya vd heter Robert Kronqvist, är utbildad biokemist och kommer närmast från konsultföretaget NDA Group.

Apotekarsocietetens styrelse har efter ett gediget rekryteringsarbete utsett Robert Kronqvist till ny vd för föreningen. Robert Kronqvist har lång erfarenhet från life science-branschen och läkemedelsindustrin där han bland annat arbetat som forskare och chef.

– Med sin breda yrkeserfarenhet från stora och små läkemedelsföretag, akademin och myndigheter är Robert Kronqvist mycket väl lämpad att fortsätta utveckla såväl den ideella delen inom Apotekarsocieteten som den kommersiella verksamheten inom Läkemedelsakademin, säger Märit Johansson, styrelseordförande för Apotekarsocieteten.

– En bidragande orsak till styrelsens val är också Robert Kronqvists personlighet och positiva kraft att vilja göra nytta och driva utveckling. Styrelsen ser också vikten av att Robert tar verksamhetens digitala mognad till nästa nivå.

Rober Kronqvist är 51 år gammal och i grunden utbildad biokemist vid Åbo Akademi där han studerade i början av 1990-talet. Därefter arbetade han i drygt 14 år på Astrazeneca i Södertälje som forskare, projektansvarig och chef inom områdena neurovetenskap och smärta.

När Astrazeneca 2013 lade ner forskningsverksamheten i Södertälje gick Robert Kronqvist vidare till en vd-tjänst på bioteknikföretaget Biochromix Pharma. Han har därefter bland annat arbetat som chef för biologisektionen på Nationellt forensiskt centrum inom Polismyndigheten och som chef för analysutveckling och kvalitetskontroll på Research institutes of Sweden (Rise).

Närmast kommer Robert Kronqvist från en tjänst på konsultbolaget NDA Group där han arbetat som general manager för den nordiska marknaden. I början av augusti tillträder han som vd för Apotekarsocieteten.

– Jag är imponerad av bredden i Apotekarsocietetens verksamhet och dess roll som samlingspunkt för alla som arbetar med läkemedel. Apotekarsocietetens vision och möjligheten att på ett brett sätt bidra till området lockar mig särskilt, säger Robert Kronqvist.

– Jag ser också fram emot att lära känna människorna i organisationen samt att med min erfarenhet bidra till att vidareutveckla både den kommersiella delen i Läkemedelsakademin och den ideella delen i medlemsföreningen Apotekarsocieteten.

Robert Kronqvist tillträder som vd den 9 augusti och efterträder då Karin Meyer, som efter närmare sju år lämnar vd-posten den 30 april. Under övergångsperioden tar verksamhetschef Maria Mårfält över som tillförordnad vd.

Ämnen

Taggar

 


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.