2022-04-27 08:11Pressmeddelande

Professor Ulf Ellervik får 2021 års Läkemedelskemiska pris

Portätt Ulf Ellervik, professor

Ulf Ellervik. Foto: Ingela Fors

Känd för allmänheten från tv-programmet Fråga Lund och för forskarkollegor för sin forskning inom läkemedelskemi – Ulf Ellervik, professor vid Centrum för analys och syntes, Lunds universitet, får Läkemedelskemiska priset 2021.

”… för sin excellens i att för en bred publik skapa intresse för den kemiska vetenskapen och förklara hur olika molekyler kan påverka oss”, så lyder en del av motiveringen till varför Ulf Ellervik får 2021 års pris från Apotekarsocietetens Läkemedelskemisektion.

Lyckats skapa intresse för kemi

Ulf Ellervik är kemiprofessorn som många känner igen ifrån tv-programmet Fråga Lund där han har lyckats skapa ett intresse för kemi som vetenskap och på ett tydligt sätt förklarar hur olika molekyler kan påverka oss. Han får priset för att han kombinerar denna kommunikativa och pedagogiska förmåga med sin djupa ämneskunskap.  

– Kemi har en stor betydelse i dagens samhälle, till exempel för att bota eller lindra sjukdomar och för att säkerställa vår matproduktion. Vi vill belysa kemins positiva påverkan och tillgängliggöra kunskapen. Det är viktigt att forskare också för ut sin kunskap på ett förståeligt sätt utanför akademi och företag. Ulf Ellervik har på ett framgångsrikt sätt tagit sig an den uppgiften, säger Robert Kronqvist, vd på Apotekarsocieteten.

Det Läkemedelskemiska Priset delas ut av Sektionen för Läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten till en eller flera personer som gjort betydelsefulla insatser inom det Läkemedelskemiska området i Sverige, antingen i framtagandet av nya läkemedelssubstanser, utbildningsinsatser eller som på annat sätt gynnat svensk läkemedelskemisk forskning. 2021 års pris delas ut i efterhand på grund av pandemin.

Pristagaren ger föredrag

Forskningen som Ulf Ellervik bedriver inom kemisk biologi och läkemedelskemi har som syfte att förstå de biologiska processerna bakom vissa typer av cancersjukdomar och undersöka nya vägar att adressera dessa.

Efter prisceremonin, som sker på 3rd Swedish Medicinal Chemistry Symposium, ger Ulf Ellervik ett föredrag kring sin akademiska forskning kring glykosaminoglykaner.

 
Hela motiveringen till Läkemedelskemiska priset 2021

Professor Ulf Ellervik tilldelas det Läkemedelskemiska priset 2021 för sin excellens i att för en bred publik skapa intresse för den kemiska vetenskapen och förklara hur olika molekyler kan påverka oss, och på så sätt synliggöra kemi och läkemedel i samhällsdebatten. Han kombinerar djup ämneskunskap inom läkemedelskemi och farmakologi med en enastående pedagogisk förmåga att på ett tydligt och underhållande sätt, ofta med anekdotiskt inslag, nå ut till icke-experten om samspelet mellan människokroppen och de läkemedel och andra kemiska substanser den exponeras för.

Tidigare pristagare i urval:

Arvid Carlsson, Sahlgrenska akademin

Bertil Samuelsson, Medivir AB

Jan Trofast, AstraZeneca, Lund

Kristina Luthman, Göteborgs Universitet

 

 Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Kontaktpersoner

Teresa Matérn
Kommunikationschef
Teresa Matérn
Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz