2018-10-10 07:30Pressmeddelande

Priser för bästa kundinsats på apotek till Umeå och Bromma

null

2018 års vinnare av Bästa kundsinsats på apotek är Sanja Pudar Crnalic på Kronans Apotek Dragonen i Umeå och Sandra Yilmaz vid Kronans Apotek, Bromma Blocks i Stockholm. Sanja Pudar Crnalic belönas för sin insats att förhindra felaktig användning av egenvårdsläkemedel och Sandra Yilmaz uppmärksammas för att ha upptäckt att en receptkunds smärta orsakats av interaktion mellan två läkemedel.

– Jag är både stolt och glad. Det här visar på vikten av att ge kvalificerad och individuell rådgivning även kring egenvårdsläkemedel, säger Sanja Pudar Crnalic, apotekare i Umeå.

I år kom rekordmånga nomineringar, hela 60 olika förslag, in till de två priserna som 2014 instiftades av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera personal till att dela med sig av föredömligt handhavande och på så sätt inspirera hela apoteksbranschen. Ett pris avser rådgivning och engagemang i samband med en receptexpedition och ett pris delas ut för motsvarande insats inom egenvård. Pristagarna belönas med vardera 10 000 kronor.

– Det är väldigt intressant att få ta del av det goda arbete som görs på apotek för att stötta människor till en så bra läkemedelsanvändning som möjligt. Kvaliteten på nomineringarna visar på de stora hälsoinsatser som görs på apotek idag, säger Lars Rönnbäck, ordförande i Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Sanja Pudar Crnalic, som belönades med receptexpeditionspriset 2016, upptäckte att en apotekskund med insulinpump använde ett egenvårdsläkemedel på ett felaktigt sätt. Hon avrådde då kunden från detta och hänvisade vidare till behandlande läkare. Nu prisas hon för att i sitt agerande ”visat på värdet av farmaceutisk kompetens i egenvården samt god förmåga att bedöma konsekvenser för en patient”.

– Det här priset betyder väldigt mycket för mig, säger Sanja Pudar Crnalic. Jag har varit apotekare i 30 år och nu har jag fått båda priserna – och dessutom en härlig påfyllnad av reskassan.
Sandra Yilmaz uppmärksammade att en patients problem med smärta orsakades av interaktion mellan två läkemedel. Hon informerade apotekskunden om detta och uppmanade personen att kontakta sin läkare. Sandra Yilmaz belönas för att i sitt agerande ”visat på värdet av att farmaceuten bedömer interaktionsrisker och använder elektroniskt expertstöd i detta arbete. Insatsen visar även på värdet av samverkan mellan farmaceut och förskrivare för att hantera en komplex behandling.”

– Jag blev väldigt överraskad. Det här erkännandet har stor betydelse och visar att farmaceuter har en viktig roll både på apotek och i hela vårdkedjan, säger Sandra Yilmaz, som examinerades så sent som i början av året och nu ska gå vidare med en masterexamen.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Tidigare pristagare här.


För ytterligare information:
Lars Rönnbäck, ordförande i Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten, 070-838 08 87.
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, 076-855 96 48
Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten, 070–814 12 71.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson