2016-06-23 12:07Pressmeddelande

Prisas och får representera Sverige med bästa presentation inom området läkemedelskemi

null


Madeleine Livendahl, Umeå universitet har av Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten vid Organikerdagarna och Analysdagarna 2016 i konkurrens med andra tilldelats pris för bästa presentation inom området läkemedelskemi. Priset innebär att hon representerar Sverige med ett föredrag vid 3rd European Federation of Medicinal Chemistry Young Medicinal Chemistry Symposium i Manchester, GB 1-2 september.

- Det känns otroligt kul att bli uppmärksammad för det man gör och få en chans att presentera vår forskning och representera Sverige på en framstående konferens, säger Madeleine.

Madeleine är postdoktor i Erik Chorells forskargrupp vid Kemiska institutionen, Umeå universitet. I sin forskning arbetar hon med kemisk syntes inom ett projekt som handlar om att hitta nya kemiska substanser som binder till guanrikt fyrsträngt DNA, sk G4-strukturer. Strukturer som är kopplade till viktiga biologiska funktioner och sjukdomar. Utvecklingen av kemiska substanser som kan binda selektivt till vissa typer av G4-strukturer kan leda till en fördjupad förståelse för funktionen hos G4 DNA strukturer och i sin förlängning leda till ökad förståelse för olika sjukdomstillstånd.

- Det är viktigt att Sverige syn på den Europeiska läkemedelskemiarenan och detta är ett utmärkt tillfälle att visa upp den forskning som görs i Sverige, säger Anders Karlén ordförande Sektionen för läkemedelskemi och professor i läkemedelskemi, Uppsala universitet

- Som mötesplats för hela läkemedelsområdet ser Apotekarsocieteten mycket positivt på att på detta sätt bidra till att ge unga forskare en möjlighet att skapa sig egna nätverk, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

För ytterligare information:

Anders Karlén, Ordförande Sektionen för läkemedelskemi, Professor Institutionen för läkemedelskemi, Uppsala universitet,
anders.karlen@orgfarm.uu.se
Telefon 018 – 471 42 93

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson