2019-09-26 09:05Pressmeddelande

Prisas för banbrytande insatser inom läkemedelskemi

null

Läkemedelskemiska priset 2019 tilldelas professor Kristina Luthman, Göteborgs universitet, för hennes framgångsrika insatser för att utveckla utbildning och forskning inom området läkemedelskemi både nationellt och internationellt.

– Jag är både glad och stolt. Att få denna utmärkelse från kollegor inom området är mycket hedrande, säger Kristina Luthman.

Läkemedelskemiska priset delas ut av Sektionen för läkemedelskemi inom Apotekarsocieteten i syfte att premiera signifikanta bidrag inom det läkemedelskemiska området.

– Vi vill lyfta personer som gjort betydelsefulla insatser inom området och som kanske inte alltid får den uppskattning de förtjänar, säger Anders Karlén, ordförande i Sektionen för läkemedelskemi. Kristina Luthman uppfyller dessa kriterier väl och hennes arbete har även uppmärksammats internationellt.

Priset offenliggörs torsdag den 26 september, under den andra dagen av 2nd Swedish Medicinal Chemistry Symposium som hålls på Apotekarsocieteten. Motiveringen för 2019 års utmärkelse lyder:

Professor Kristina Luthman tilldelas Läkemedelskemiska priset 2019 för hennes mycket framgångsrika insatser för att utveckla utbildning och forskning inom området läkemedelskemi både nationellt och internationellt. Kristina Luthman var den första professorn att utses i läkemedelskemi vid Tromsö universitet samt vid Göteborgs universitet. Hon var essentiell för att bygga upp undervisningen i läkemedelskemi samt för att skapa förutsättningar för en framgångsrik forskningsmiljö vid dessa universitet. Professor Luthmans forskargrupper har bedrivit en mycket framgångsrik forskning kring peptider och peptidliknande substanser, två substansklasser som idag har fått ökad betydelse inom läkemedelskemin och läkemedelsindustrin. Vidare tilldelas Kristina Luthman priset för att uppmärksamma hennes arbete kring så kallade prodrugs inom cancerområdet. Denna forskning har bland annat rönt framgångar genom etablerandet av läkemedelsföretaget Oncopeptides.

Läkemedelskemiska priset har sedan 1993 delats ut av Sektionen för läkemedelskemi, en av Apotekarsocietetens specialistsektioner. 

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Läs mer på apotekarsocieteten.se och på lakemedelsakademin.se


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är den moderna mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
Lisa Bandholtz
Hanna Rickberg
Utbildningschef, Läkemedelsakademin
Hanna Rickberg
Maria Mårfält
Verksamhetschef Läkemedelsakademin och Apotekarsocieteten
Maria Mårfält
Jeanette Jansson
Projektledare
Jeanette Jansson